Kundservice öppet 8-12 på torsdag   Läs mer

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Din elmätare

Vi ansvarar för mätning av hur mycket el våra kunder använder och meddelar förbrukningen till den elleverantör som kunden valt.

elhandel-ma%cc%88tare-pa%cc%8a-stolpe-800x300

Fjärravlästa elmätare

Alla mätarställningarna kommer automatiskt till oss från de fjärravlästa elmätarna.
Vi har på så sätt alltid aktuell information om våra kunders förbrukning. Det gör att du betalar den faktiska kostnaden för elen du använt. Under den kalla årstiden kan kostnaden bli högre, eftersom elförbrukningen ofta är högre då.

Huvudströmbrytaren måste vara tillkopplad

För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara tillkopplad.
Är din anläggning frånkopplad med huvudströmbrytaren eller om mätarsäkringarna är borttagna kan vi inte automatiskt avläsa elmätaren.

Koppla ifrån på rätt ställe!

Om man vill stänga av strömmen är det viktigt att inte använda huvudströmbrytaren i mätarskåpet utan att man bryter efter mätaren vid den egna säkringscentralen.
Om ingen brytare finns vid säkringscentralen kan man avlägsna säkringarna som tillhör installationen.

Lär dig funktionerna på din Kamstrup elmätare!

1 Knapp

Knapp för att växla mellan fyra olika visningslägen på displayen.

1) Total mätarställning
2) Förbrukning just nu
3) Tillverkarens kontrollsiffor
4) Displaytest

2 Mätarnummer

Ditt mätarnummer är 5 siffror långt.

3 Vår terminal för kommunikation

En IR-port där man med teknisk utrustning kan kommunicera med mätaren.

4 Pulslampa

Lampan blinkar i takt med förbrukningen.

5 L1 L2 L3

Indikerar att du har inkommande spänning på tre faser L1, L2 och L3