Kundservice öppet 8-12 på torsdag   Läs mer

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Effektbrist och frånkoppling av el

Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras. Det kan liknas vid en bil, som har för svag motor för att orka upp för en backe eller en huvudsäkring som löser ut i hemmet när elförbrukningen blir för hög.

 tndstickor

Frågor och svar om effektbrist

Effektbrist i elsystemet uppstår om elnätet blir överbelastat, till exempel om några stora kraftverk plötsligt får driftavbrott, och elkonsumtionen samtidigt är stor. Effektbrist kan också uppstå på grund av att det blir riktigt kallt samtidigt som industrin går för fullt, vilket ökar elbehovet.

Det finns inte tillräckligt många kraftverk i södra Sverige. Elledningarna från Norrland har dessutom begränsad kapacitet att föra över elektricitet till södra Sverige. Det gäller även importledningarna från grannländerna.

Kablarna till våra grannländer kan inte föra över hur mycket el som helst. Dessutom kan det vara lika kallt i våra grannländer som här, vilket kan medföra att de behöver elen lika mycket som vi.

Situationen med effektunderskott i södra Sverige har försämrats i och med att kärnkraftverket i Barsebäck stängts. Barsebäck, som ligger längs kusten norr om Lund, hade en effekt på 2 gånger 600 MW (Megawatt = tusen kilowatt). En riktigt kall vinterdag är effektmarginalen (elkapacitet minus elbehov), beräknad inför vintern 2007/2008, enligt affärsverket Svenska Kraftnät 170 MW.

Svenska Kraftnät ansvarar för att det finns reservkraftverk, som kan startas upp vid behov och för att vissa industrier drar ned sin förbrukning. Om inte det räcker kan i värsta fall så kallad ”manuell frånkoppling” av elförbrukning behöva tillämpas.

Manuell frånkoppling av elförbrukning har aldrig behövt tillämpas i Sverige, men kan genomföras vid effektbrist som en absolut sista åtgärd. Det innebär att elen kopplas bort i ett speciellt område. Det är Svenska Kraftnät som beslutar om detta och ger order om frånkoppling till något av de företag som äger ett så kallat regionnät. Regionnätägaren ansvarar sedan för att elen stegvis kopplas från i olika områden.

Regionnätägarna har planer över vilka områden som ska kopplas från. Enligt lagen ska frånkopplingen ske så rättvist som möjligt. Det innebär i praktiken att alla elförbrukare inom utsett område kopplas från.

Roterande frånkoppling innebär att elen kopplas bort inom ett visst område under en begränsad tid och att den därefter kopplas till igen samtidigt som den kopplas bort i ett annat område. Det hela följer ett roterande schema hos regionnätägaren. I det mest extrema fallet skulle detta kunna pågå hos flera regionnätägare, alltså i flera områden, samtidigt. Roterande frånkoppling används endast om elbristen är långvarig.

En manuell frånkoppling av elförbrukning har aldrig inträffat och därför finns ingen rättspraxis. Ytterst handlar det om en order från staten som verkställs av ett elnätsföretag. Det är troligt att detta blir en situation av Force Majeure, där ersättning inte betalas till elkunderna.

Den som vill förbereda sig inför en situation av utebliven el till följd av effektbrist kan vara medveten om risken vid sträng kyla. Varningar brukar sändas i förväg i media med vädjan till medborgarna om att frivilligt dra ned elförbrukningen. Detta kan förhindra en frånkoppling. Elnätsföretagen kan ge information om hur man ska bete sig om elen uteblir och inför en tillkoppling av elen igen. Att ha en batteridriven radio är viktigt eftersom det är den huvudsakliga informationskanalen.

Tips om att minska elförbrukning finns främst hos de lokala elnätsföretagen. Det handlar om att tillfälligt ändra beteende; dra ned på elvärmen, hålla kylskåp och frysar stängda så mycket som möjligt, inte maskintvätta eller maskindiska, undvika bastu och minimera användningen av annan elutrustning, t ex motorvärmare och kupévärmare, vid det aktuella tillfället.Vem är ansvarig för att informera mig om när elen kommer tillbaka?
Det är det lokala elnätsföretaget som har ansvar för informationen sedan en frånkoppling av elen väl blivit ett faktum och inför en tillkoppling. Information sänds från Sveriges Radios P4.

Om många hushåll har maximal elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elsystemet för överbelastning. Det kan alltså bli svart igen. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att mjukstarta efter ett avbrott. Det handlar om att inte dra på elvärmen, värmepump eller elpanna direkt, att vänta några timmar med maskintvätt och maskindisk och att inte börja med matlagning med elektrisk spis direkt. Det lokala elnätsföretaget har information om hur elkunderna bör bete sig.

Avbrottets längd beror på effektsituationen i landet. Skulle dock det kärva läget beräknas pågå längre än två timmar kommer den så kallade roterande frånkopplingen att starta. Detta innebär att ingen kund normalt ska behöva vara utan el i mer än två timmar.

Enligt Svenska Kraftnäts föreskrift ska en frånkoppling av el ske så rättvist som möjligt. Det innebär i princip att frånkopplingen ”slår blint”.

Alla anläggningar där det finns risk för person- eller djurskador är skyldiga att ha planer för hur ett elavbrott ska hanteras. Dessa anläggningar har oftast egen reservkraft. Elanvändare kan inte räkna med att få reservkraft från sitt elnätföretag.

Kommuner, landsting och länsstyrelser har ett ansvar för att planera sin verksamhet. De flesta sjukhus har fast installerad reservkraft för att klara livsuppehållande verksamhet.

Texten hämtad från Svensk Energis kundbroschyr om effektbrist och frånkoppling av el.