Dokumentering av elnät i Östanå

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Effektbrist och frånkoppling av el

Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras. Det kan liknas vid en bil, som har för svag motor för att orka upp för en backe eller en huvudsäkring som löser ut i hemmet när elförbrukningen blir för hög.

 tndstickor

Frågor och svar om effektbrist

Texten hämtad från Svensk Energis kundbroschyr om effektbrist och frånkoppling av el.