Kundservice öppet 8-12 på torsdag   Läs mer

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Elnätsabonnemang

Med elnätsabonnemang menas det avtal om elanslutning du har till bostaden eller företaget. Avtal om abonnemang tecknas alltid med det elnätsföretag som ansvarar för eldistributionen i området.

light

Det är viktigt att välja rätt storlek på huvudsäkringen då avgiftens storlek för elnätsabonnemanget baseras på hur stor huvudsäkring du har. Säkringen bör vara anpassad till den elförbrukning som förväntas, så att du inte betalar en onödigt hög abonnemangsavgift.

Föranmälan och färdiganmälan

Föranmälan och färdiganmälan gör du på nätet.

 

Anslutningsavgifter för permanent eller tillfällig anslutning.
Nedan ett exempel avseende en permanent anslutning till en ordinär villa med 16-25 A huvudsäkring och några exempel på tillfälliga anslutningar. Priser är angivna exklusive moms

Exempel permanent anslutning 16-25 A:

Avgift
Pris i kronor
Engångsavgift 22 100 kr

Vi tillhandahåller och förlägger skyddsrör för servisledning inom tomtgräns mot en avgift av 2 500 kr/servis.

Tillfällig anslutning, in & urkoppling av mätarskåp

Säkringsstorlek
Avgift
max 25 A 1 800 kr
max 63 A 3 000 kr
över 63 A Begär offert

Beställaren tillhandahåller mätarskåp och kabel till anvisad plats.

Ny

För att få ett nytt abonnemang krävs att en behörig elinstallatör gör en föranmälan som bland annat innehåller uppgifter om abonnemangets storlek. Föranmälan ska lämnas in innan installationsarbetet påbörjas. När anläggningen är klar ska du lämna färdiganmälan.

Ändrad

Om du vill ändra storlek på huvudsäkring måste en behörig elinstallatör utföra ändringen. Elinstallatören anmäler ändringen till oss.

För elinstallatörer

Du som är elinstallatör gör föranmälan och färdiganmälan på nätet. Vid säkringssänkning ska enbart färdiganmälan lämnas.