Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Elnätsavgifter

lampa

Aktuella elnätsavgifter från 1 januari 2024.

Elnätsavgiften är avgiften som du betalar för transport av elen via elnätet och den används till underhåll, drift och utveckling av elnätet samt avläsning, mätning och administration. Från och med 1 januari 2024 har vi justerat vår elnätstaxa, se dokumentet i sin helhet här nedan.

Från och med årsskiftet 2024 ska enligt EU:s marknadsförordning alla som äger en produktionsanläggning med möjlighet till inmatning på elnätet betala en nätavgift. För dig som kund hos oss på Njudung Energi ligger avgiften på 500 kr inklusive moms/år. Nätavgiften ska spegla de faktiska kostnaderna för inmatning av el och det gäller även mindre produktionsanläggningar.

Det är vi som ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Energiskatten för 2024 är 42,8 öre per kWh exklusive moms (53,5 öre/kWh inklusive moms.)

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan. Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.