Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Elnätsbolag & Elhandel

Den avreglerade elmarknaden innebär att produktion och försäljning av el är skild från elöverföringen, den så kallade elnätsverksamheten. Den fria handeln gäller själva elen medan elnätsbolagen sköter överföringen via nätet. Elnätsverksamheten är ett så kallat naturligt monopol som står under Elmarknadsinspektionens tillsyn. Till elnätsbolaget betalar du som kund en nätavgift för att få elen ”transporterad” till dig. Till elleverantören betalar du som kund den förbrukade elen. Att nätavgift och elenergikostnad delas upp är styrt av lagen.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå ger dig som konsument vägledning i frågor som rör elmarknaden. Här kan du få kostnadsfri rådgivning och information.