Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Konsumenträtt

Som elnätskund hos oss på Njudung Energi har du vissa rättigheter som regleras i ellagen. Är du på något sätt missnöjd med din elleverens eller annat vänder du dig i första hand till vår kundservice via e-post, via kontaktformulär,  eller ring oss på tel 0383-763800. Din rätt som konsument är tydlig i lagstiftningen, bland annat i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

elna%cc%88t-konsumentra%cc%88tt

Nedan några tips och länkar om var det finns mer information och råd om dina rättigheter:

Hallå Konsument!

Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner.

Energimarknadsbyrån

En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Energimyndigheten

Information om oberoende användarrådgivning där konsumenter kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Allmänna Reklamationsnämnden

Hit kan konsumenter vända sig för att pröva tvister med till exempel ett elhandelsföretag eller elnätbolag.

Energimarknadsinspektionen

Denna myndighet prövar villkor och avgifter för elanslutningar, tvister kring mätning med mera.

Ellagen

Som konsument har du rättigheter enligt 11 kapitlet i ellagen.
Bland annat finns regler kring:

-Avtalsvillkor i förhållande till ellagen
-Avbrytande av elöverföring på grund av t ex utebliven betalning
-Avisering om planerade strömavbrott
-Rätten till avbrottsersättning
-Vad ett avtal med ett elhandelsföretag resp. elnätsföretag ska innehålla
-Förutsättningarna vid olika betalningssätt
-Villkors- och prisförändringar i avtal med ett elhandelsföretag
-Information om rättigheter, klagomålshantering och vart man vänder sig för tvistlösning
-Byte av elhandelsföretag och slutfaktura

Energi- & klimatrådgivning

Energirådgivning finns i både Vetlanda och Sävsjö Kommun, de är opartiska och kan hjälpa dig med t ex att sänka dina energikostnader, rådgivning värmesystem eller få tips om isolering och värmeåtervinning, helt kostnadsfritt.

Vetlanda Kommuns energirådgivning

Sävsjö Kommuns energirådgivning