Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Nätområden elnät

Nedan ser du en översikt på Njudung Energis konsessionsområden, SSJ (Sävsjö) och VTL (Vetlanda). På angränsande områden i kommunerna ansvarar EON för elnäten.