Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Övervakningsplan

Elnätsföretag är skyldiga att upprätt en så kallad övervakningsplan och se till att denna efterföljs. Syftet med övervakningsplanen är att elnätsföretagen ska inse vikten av att de handlar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på elmarknaden som elhandlare eller elproducent. Elnätsföretaget är skyldigt att varje år upprätta en årlig rapport som beskriver de åtgärder som vidtagits.

vag