Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Solenergi

Solenergi, solel, solpaneler eller solceller? Vad vi än väljer att kalla det så det ett viktigt inslag i utbudet av produktionstekniker. Genom att producera egen el med exempelvis solpaneler eller vindkraftverk minskar du din elräkning och bidrar samtidigt till ett mer hållbart samhälle. Med egenproducerad, förnyelsebar och småskalig elproduktion menas en produktionsanläggning med en toppeffekt på högst 255 kW.

Vi på Njudung Energi installerar inte solceller, däremot kan vi köpa ditt överskott av den el du producerar i din egen anläggning. Läs gärna mer om hur du gör detta längre ner på denna sida.

Hur gör jag för att skaffa en egen solenergianläggning?

  • Först och främst, för att skaffa solenergi behöver du kontakta ett företag eller en elinstallatör som erbjuder dessa tjänster, Njudung Energi kan alltså inte ge dig en offert på en installation.
  • När du har fått dina solceller/paneler monterade kommer din elinstallatör (företaget som du anlitat) att besiktiga din anläggning.
  • När anläggningen sedan är godkänd får vi på Njudung Energi in en färdiganmälan från installatören och då åker vi ut till din anläggning för att göra en kontroll att märkningen vid elmätaren och huvudbrytaren är korrekt utförd, alltså ingen kontroll av din anläggning.

När kan jag börja använda mina solpaneler?

Så fort installatören är klar med sitt arbete och har skickat in färdiganmälan till Njudung Energi.