Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Vägbelysning

Vetlanda

Njudung Energi äger och underhåller vägbelysningen inom Vetlanda kommun. Undantaget är vägverkets belysningsanläggningar, vars stolpar är märkta Vv. Anläggningen omfattar fler än 10 500 belysningspunkter.

Underhåll

Två gånger per år görs kontroll av samtliga anläggningar och lampor byts vid behov. Utöver detta görs gruppbyten av ljuskällor. Man byter då samtliga lampor på en speciell vägsträcka eller ett särskilt område.

Felanmälan

Vid fel på belysningen tar vi tacksamt emot rapporter om detta från allmänheten. Vid till exempel åska kan hela områden slås ut, vi reparerar så snabbt vi kan. När det gäller enstaka trasiga lampor görs endast byte i undantagsfall.

Felanmälan

 

logo

 

Sävsjö

Sävsjö Kommun äger vägbelysningen inom Sävsjö Kommun. Vägbelysning utmed Trafikverkets vägar ansvarar driftsentreprenören som sköter Trafikverkets vägar. Vägbelysning utmed lokala gator ansvarar kommunen för.

 

Felanmälan  och information