Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Vindkraft

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen och är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen.
Totalt finns cirka 2 800 vindkraftverk i Sverige. Njudung Energi har delaktighet i vindkraftsprojekten Topperyd och Erikshester.

Topperyd
Njudung Energi ingår i Norra Smålands Energi AB som är  delägare i vindkraftparken i Topperyd, väster om Nässjö. Parken består av fyra verk som restes hösten 2010.

Erikshester
Njudung Energi är delägare i Erikshester vindpark, beläget sydost om Vetlanda. Parken består av sex verk som invigdes i maj 2015. Besök gärna vindparkens hemsida om du vill läsa mer.

flygbild-erikshester