Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Vindkraft

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen och är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen.
Totalt finns cirka 2 800 vindkraftverk i Sverige. Njudung Energi har delaktighet i vindkraftsprojekten Topperyd och Erikshester.

Topperyd
Njudung Energi ingår i Norra Smålands Energi AB som är  delägare i vindkraftparken i Topperyd, väster om Nässjö. Parken består av fyra verk som restes hösten 2010.

Erikshester
Njudung Energi är delägare i Erikshester vindpark, beläget sydost om Vetlanda. Parken består av sex verk som invigdes i maj 2015. Besök gärna vindparkens hemsida om du vill läsa mer.

flygbild-erikshester