Enskilt dricksvatten och avlopp

Enskilt dricksvatten och avlopp

Enskilt dricksvatten 

Njudung Energi är endast skyldiga att leverera dricksvatten inom verksamhetsområden för detta. Om du bor utanför ett sådant område behöver du ordna eget dricksvattenSom brunnsägare är du själv ansvarig för din vattenkvalitet. 

Miljö- och byggförvaltningen kan hjälpa dig med rådgivning kring enskilt dricksvatten. Du kan hitta mer information om detta på kommunens hemsida Tips och regler för dig som har en egen dricksvattenbrunn (vetlanda.se)  Det är dock livsmedelsverket som ansvarar för information och rekommendationer som kan vara bra för dig som har en egen brunn. 

Har du en egen dricksvattenbrunn kan du få ditt vatten analyserat. Kontakta laboratoriet så får du professionell hjälp att välja de analyser som du behöver. Läs mer under fliken Laboratorium om detta. 

Enskilt avlopp 

Du som bor i ett område där det inte finns möjlighet att ansluta till allmänt avlopp måste ha en enskild avloppsanläggning då Njudung Energi endast är skyldig att omhänderta avloppsvatten inom ett verksamhetsområde för detta.  

För att få lov att göra en ny avlopps­anläggning, byta ut eller ändra en befintlig anläggning måste du först ha tillstånd från miljö- och byggförvaltningen för att göra detta. Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen i god tid innan du ska vidta någon av ovanstående åtgärd.  Du hittar mer information på deras hemsida Enskilt avlopp – för dig som inte är ansluten till det kommunala avloppet i Vetlanda kommun