Fjärrvärme

Miljövänlig, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Fjärrvärme

Fjärrvärme är miljövänligt, driftsäkert och bekymmersfritt för dig som kund. Idag använder vi mycket energi och har höga krav på komfort, gör skillnad när du väljer uppvärmning och välj fjärrvärme!

Uppvärmning med fjärrvärme är driftsäkert, tyst och tar liten plats, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö då nästan all fjärrvärme kommer från förnyelsebart träbränsle.

Njudung Energi har omkring 1700 kunder fördelat i fjärrvärmenät på nedan platser:

  • Centralorten Vetlanda
  • Holsbybrunn
  • Ekenässjön
  • Centralorten Sävsjö
  • Rörvik

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem.
Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem. I husets fjärrvärmecentral finns två värmeväxlare som överför värmen till både det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet.