Vattenavstängning Lasarettsgatan
Fibergrävning i Vetlanda centrum

Fjärrvärme

Miljövänlig, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Kraftvärmeverket i Vetlanda

All värme till våra fjärrvärmekunder är producerad i Njudung Energis egna anläggningar. Fjärrvärmenätets hjärta är kraftvärmeverket på Stickanområdet i Vetlanda. Anläggningen som är byggd intill de gamla pannorna vid industriområdet togs i drift senhösten 2012. Fram till att kraftvärmeverket blev klart har en del värme alstrats genom att elda olja, en hantering som nu nästan helt försvinner vilket betyder avsevärt minskade utsläpp av fossil koloxid.

I anläggningen produceras värme, hetvatten, processånga och el. De äldre pannorna på området utgör en extraresurs vid kall väderlek  och när underhåll och tillsyn utförs. Kraftvärmeverkets placering är mycket lyckad. Nära centrum där mycket energi går åt och granne med flera större industrier. Energin framställs på bästa tänkbara sätt för miljön och framtida generationer i Vetlanda.

FAKTA OM KRAFTVÄRMEVERKET

Eleffekt generator 7 MW
Total värmeeffekt panna 27 MW
Beräknad årlig elproduktion 27 GWh
Beräknad årlig värmeproduktion 106 GWh