Fjärrvärme – streamad värme

En streamingtjänst som gör livet bekvämare

Våra fjärrvärmeverk

All värme till våra fjärrvärmekunder är producerad i Njudung Energis egna anläggningar.

Kraftvärmeverket Stickan i Vetlanda

Vårt största kraftvärmeverk ligger på Stickanområdet i Vetlanda. Anläggningen som är byggd intill de gamla pannorna vid industriområdet togs i drift senhösten 2012. Fram till att kraftvärmeverket blev klart har en del värme alstrats genom att elda olja, en hantering som nu nästan helt försvinner vilket betyder avsevärt minskade utsläpp av fossil koloxid.

I anläggningen produceras värme, hetvatten, processånga och el. De äldre pannorna på området utgör en extraresurs vid kall väderlek  och när underhåll och tillsyn utförs. Kraftvärmeverkets placering är mycket lyckad, nära centrum där mycket energi går åt och granne med flera större industrier. Energin framställs på bästa tänkbara sätt för miljön och framtida generationer i Vetlanda.

Fakta om kraftvärmeverket Stickan

Eleffekt generator 7 MW
Total värmeeffekt panna 27 MW
Beräknad årlig elproduktion 27 GWh
Beräknad årlig värmeproduktion 106 GWh

Värmeverket Bulten i Sävsjö

Vårt stora värmeverk i Sävsjö är Bulten. Verket invigdes 2017.

Fakta om värmeverket Bulten

Pannans märkeffekt 8 MW
Vi producerar 40 GWh per år
På Bulten har vi en solcellsanläggning för elproduktion.