Problem med vattenleveransen i Bäckaby
Sommaröppet på kundservice
Vi gräver för fiber i Vetlanda centrum

Fjärrvärme

Ren, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Serviceavtal

Fjärrvärme ska vara tryggt och bekvämt. Vi ser till att du får ut så mycket som möjligt av din fjärrvärmecentral. För att bibehålla bekvämligheten även när din fjärrvärmecentral fått några år på nacken är det klokt att ge den en regelbunden service. Vi genomför löpande service och avhjälper fel inom två arbetsdagar.

Serviceavtal för optimal drift

Avtal tecknas som ett komplement till fjärrvärmeleveransen till mindre hus och villor. Tjänsten omfattar funktioner och komponenter i fjärrvärmecentralen.
Före avtal tecknas så ska centralen besiktigas och godkännas. Besiktningen görs kostnadsfritt, eventuella delar som måste bytas bekostas av kunden.

Omfattning

Tjänsten omfattar avhjälpande av fel i fjärrvärmecentralen inklusive material.

Ett servicebesök vart tredje år med kontroll och justering av fjärrvärmecentralens funktion.

  • Täthetskontroll av värmeväxlare
  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Funktionskontroll av pumpar
  • Kontroll av tryck i värmesystemet
  • Kontroll av läckande packningar
  • Kontroll av termometer
  • Rengöring av filter

Kostnadsfri felavhjälpning

–  Akuta fel, som större läckage och utebliven värme vintertid, åtgärdas så snart som möjligt. Övriga fel avhjälps inom två arbetsdagar.
–  Arbete och allt material som kan behövas bytas ingår i avtalet.
–  Byte av fjärrvärmecentral ingår inte.
–  Kostnadsfri service vid fel i centralen, vardagar 07.00-16.00
–  Telefonsupport vardagar 07.00-16.00
–  Serviceprotokoll.

Priser & Villkor

Kostnaden för avtalet är 100 kr/månad.

Avtalsvillkor

Vill du teckna ett serviceavtal med oss?

Här kan du som privatperson ansöka om serviceavtal till din villa. Vi kontaktar dig inom kort för att boka in besiktning och teckna avtal.

Ansökan serviceavtal