Kundservice öppet 8-12 på torsdag   Läs mer

Fjärrvärme

Miljövänlig, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Taxor fjärrvärme

Nedan finner du taxor och prislistor för  servisanslutningar och driftstaxor samt beräkningsexempel för de olika fjärrvärmeområdena.

Fjärrvärme kan kombineras med solvärme och värmepumpar under förutsättning att det tekniska utförandet godkänns av Njudung Energi. En extra avgift för detta utgår i varje enskilt fall.

Gäller fjärrvärmenäten i Sävsjö och Rörvik. Alla avgifter är angivna i Svenska kronor och är öresutjämnade.

Villor

Prislista villor och småhus med upp till två lägenheter

Typ

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

Servisanslutning i utbyggt område 12 500 15 000

Tilläggstaxa för långa serviser 

En begränsning av längden på den nybyggda anslutningsledningen har gjorts för att kulvertförlusterna ej ska bli för höga.

Anslutningslängden totalt per fastighet får ej överstiga 130 meter.
En tilläggsavgift skall, när huvudledning ej finns vid fastigheten och anslutningslängden överstiger 30 meter, utgå med 1000 kronor metern (inkl moms) för tillkommande ledningslängd.

Övriga

Kontakta oss för att få en offert på anslutning av er fastighet. Med ledning av kostnaden för kulvertarbeten samt ert effekt- och energibehov bestäms anslutningsavgiften.

Gäller fjärrvärmenäten i Vetlanda, Ekenässjön och Holsbybrunn. Alla avgifter är angivna i Svenska kronor och är öresutjämnade.
 Villor
Prislista villor och småhus med upp till två lägenheter

Typ

Avgift exkl moms

Avgift inkl moms

Servisanslutning nya områden 16 392 20 490
Servisanslutning i utbyggt område 23 176 28 970

Tilläggstaxa för långa serviser

Njudung Energi erbjuder kunder anslutning i områden där anslutningsgraden varit för låg genom att fastighetsägaren betalar en tilläggsavgift. En begränsning av längden på den nybyggda anslutningsledningen har gjorts för att kulvertförlusterna ej ska bli för höga.

Anslutningslängden totalt per fastighet får ej överstiga 130 meter.
En tilläggsavgift skall, när huvudledning ej finns vid fastigheten och anslutningslängden överstiger 30 meter, utgå med 1000 kronor metern (inkl moms) för tillkommande ledningslängd.

Övriga

Kontakta oss för att få en offert på anslutning av er fastighet. Med ledning av kostnaden för kulvertarbeten samt ert effekt- och energibehov bestäms anslutningsavgiften. Anslutningsavgiften blir från noll kronor och uppåt.

Fjärrvärmelag förstärker förtroendet för Njudung Energi.

Riksdagen har antagit en särskild fjärrvärmelag som trädde i kraft första juli 2008. Lagen har antagits för att ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa ännu större öppenhet mellan kund och leverantör.
I lagen finns villkor som ger möjlighet till förhandling, medling och uppsägning.

Vad innebär lagen för mig som kund?

Lagen stärker din ställning som kund. Den ger dig möjlighet till insyn i verksamheten genom att ställa redovisningskrav på fjärrvärmebolagen.
Andra krav i lagen är att prisinformation ska finnas tillgänglig och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet om du inte är nöjd med förhandlingen. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Hur gör jag om jag vill förhandla?

Hör av dig till vår kundservice på tel 0383-76 38 00 och meddela att du vill förhandla, så återkommer vi till dig.

Jag vill veta mer om lagen, var hittar jag den?

Lagen (SFS 2008:263) finns i sin helhet på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Typ av taxa
Effekt
Fast avgift kr/år
Energiavgift kr/MWh
Fast avgift kr/år inkl. moms
Energiavgift kr/MWh inkl. moms
Villataxa 2 924 kr 608 kr 3 655 kr 760 kr
Effekttaxa 0-100 kW 351 kr X E 556 kr 439 kr X E 695 kr
Effekttaxa 101-500 kW 12 360 kr + 210 kr X E 556 kr 15 450 kr + 263 kr X E 695 kr
Effekttaxa 501- 1 000 kW 43 260 kr + 140 kr X E 556 kr 54 075 kr + 175 kr X E 695 kr

E = den anslutna fastighetens beräknade värmeeffektbehov i kW

Beräkningsexempel Sävsjö-Rörvik

Exemplen nedan grundar sig på basprislistan. Alla angivna kostnader är i svenska kronor och inkluderar moms.

Fjärrvärme till småhuskunder, effektbehov max 15 kW

Årlig förbrukning (kWh)
Total kostnad per år (kr)
Varav under året fast del
Varav under året rörlig del
15 000 15 055 kr 3 655 kr 11 400 kr
20 000 18 855 kr 3 655 kr 15 200 kr
30 000 26 455 kr 3 655 kr 22 800 kr
40 000 34 055 kr 3 655 kr 30 400 kr

Fjärrvärme till större fastigheter, effektbehov mer än 15 kW (flerbostadshus, lokaler och samfälligheter)

Årlig förbrukning (MWh)
Total kostnad per år( kr)
Varav under året fast del (kr)
Varav under året rörlig del (kr)
80 72 324 kr 16 724 kr 55 600 kr
193 174 481 kr 40 346 kr 134 135 kr
500 425 569 kr 78 069 kr 347 500 kr
1 000 832 408 kr 137 408 kr 695 000 kr

Villa

Abonnemangseffekt kW
Fast avgift kr/år exkl. moms
Fast avgift/år inkl. moms
Energiavgift kr/MWh exkl. moms
Energiavgift kr/MWh inkl. moms
0-15 4 848 kr 6 060 kr 480 kr 600 kr

Effekttaxa

Abonnemangseffekt kW
Fast avgift kr/år exkl. moms
Fast avgift kr/år inkl. moms
Effektavgift kr/KWh exkl. moms
Effektavgift kr/kW inkl. moms
Energiavgift kr/MWh exkl. moms
Energiavgift kr/MWh inkl. moms
16-30 0 kr 0 kr 468 kr 585 kr 480 kr 600 kr
31-300 3 877 kr 4 846 kr 342 kr 428 kr 480 kr 600 kr
301-600 21 324 kr 26 655 kr 282 kr 353 kr 480 kr 600 kr
601-1 000 56 232 kr 70 290 kr 225 kr 281 kr 480 kr 600 kr
1 001 – 1 500 83 934 kr 104 918 kr 200 kr 250 kr 480 kr 600 kr
1 501 – 2 500 127 796 kr 159 745 kr 168 kr 210 kr 480 kr 600 kr
2 501 – 214 142 kr 267 678 kr 137 kr 171 kr 480 kr 600 kr

Beräkningsexempel Vetlanda

Exemplen nedan grundas på basprislistan. Alla angivna kostnader i tabellerna är i svenska kronor och inkluderar moms.

Fjärrvärme till småhuskunder, effektbehov max 15 kW

Årlig förbrukning (kWh)
Total kostnad per år (kr)
Varav under året fast del (kr)
Varav under året rörlig del (kr)
15 000 15 060 kr 6 060 kr 9 000 kr
20 000 18 060 kr 6 060 kr 12 000 kr
30 000 24 060 kr 6 060 kr 18 000 kr
40 000 30 060 kr 6 060 kr 24 000 kr

Fjärrvärme till större fastigheter, effektbehov mer än 15 kW (flerbostadshus, lokaler och samfälligheter)

Årlig förbrukning (MWh)
Total kostnad per år (kr)
Varav under året fast del (kr)
Varav under året rörlig del (kr)
80 69 151 kr 21 151 kr 48 000 kr
193 159 981 kr 44 181 kr 115 800 kr
500 410 703 kr 110 703 kr 300 000 kr
1 000 804 100 kr 204 100 kr 600 000 kr