Fjärrvärme – streamad värme

En streamingtjänst som gör livet bekvämare

Vad kostar fjärrvärme?

Nedan finner du taxor och prislistor för  servisanslutningar och drifttaxor samt beräkningsexempel för de olika fjärrvärmeområdena.

Du kan kombinera fjärrvärme med solvärme och värmepumpar under förutsättning att det tekniska utförandet godkänns av Njudung Energi. En extra avgift för detta utgår i varje enskilt fall.