Grävning för fiber Vetlanda centrum

Fjärrvärme

Miljövänlig, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Taxor fjärrvärme

Nedan finner du taxor och prislistor för  servisanslutningar och driftstaxor samt beräkningsexempel för de olika fjärrvärmeområdena.

Fjärrvärme kan kombineras med solvärme och värmepumpar under förutsättning att det tekniska utförandet godkänns av Njudung Energi. En extra avgift för detta utgår i varje enskilt fall.