Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Fjärrvärme

Ren, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Temperaturstatistik

bildtempstatistik

Som en service till våra kunder tillhandahåller vi uppmätta utetemperaturer för Vetlanda centralort. Temperaturen mäts en gång per timma och givaren sitter på en husfasad i norrläge. Detaljerad statistik finns i excelfilen som finns att ladda ner under Dokument nedan. I filen går det att välja de intervall och tidpunkter man vill kontrollera temperaturen.

Mätningar finns tillgängliga från 1 januari 2011 och uppdateras regelbundet