Historik och verksamhet

Historik och verksamhet

Avfallsanläggningen på Flishult togs i drift redan 1974 och avfall tas emot både från hushåll och företag. Verksamheten drivs av Njudung Energi AB som är dotterbolag till Vetlanda Stadshus AB. Antalet anställda motsvarar åtta heltidstjänster och markytan är 40 hektar. Flishults anläggning tar årligen emot drygt 500 ton farligt avfall från hushåll. Tillsammans med kärl- och grovavfall blir det totalt 20 000 ton hushållsavfall från kommuner som årligen tas omhand på Flishult.