Information med anledning av covid-19

Information med anledning av covid-19

Kundservice

Du är välkommen att kontakta oss på telefon, e-post eller via chat. Vår kundservice håller tills vidare stängt för besök.

Kontaktuppgifter

Möten

Vi väljer bort fysiska möten så långt det är möjligt och träffar dig gärna i digitala möten .

Våra besök hos kund

Vi minimerar antalet kundbesök tills vidare. Detta gäller till exempel servicebesök fjärrvärme och byten av vattenmätare.

Då det gäller vårt stora elmätarbytesprojekt kommer det att fortlöpa. Dock tar vi stor hänsyn och följer noga rekommendationer om avstånd och säkerhet. Projektet har just nu en paus. 

Våra leveranser

Då vi arbetar med samhällskritisk verksamhet, så som elnät, vatten och avlopp, värme och bredband, planerar vi extra noga för att kunna säkra våra leveranser i den händelse vi skulle drabbas av personalbortfall på grund av sjukdom.

Bedömningen är att vi kommer att kunna hantera våra samhällskritiska verksamheter upp till åtta veckor även med upp till 40 procent av personalen i karantän.
Vi har tekniska lösningar och ett delegerande arbetssätt som gör att vi bedömer att vi kan hantera situationen. Stora delar av våra verksamheter går att styra och leda på distans. Servicegraden går ner i jämförelse med normalfallet, men leveransen upprätthålls.

Tack för att vi hjälps åt att ställa om, hålla i, hålla ut och hålla avstånd!