Källaröversvämning

Källaröversvämning

Ibland händer som inte ska hända, men om olyckan ändå skulle visa sig vara framme, finns här en checklista för akut översvämning i din fastighet. En översvämning kan uppstå av många olika anledningar. Vanligast är att en fastighet översvämmas vid kraftiga regn, vattenläckor eller vid stopp i avlopp.

Om du drabbas av översvämning, följ checklistan:

  1. Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar. Kontakta elektriker om du själv inte kan bryta strömmen på ett säkert sätt.
  2. Flytta om möjligt fuktkänsliga saker eller utsatta inventarier.
  3. Länsa källaren från inströmmande vatten om det går. Häll inte tillbaka vattnet i ditt avlopp utan häll ut vattnet utomhus.
  4. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  5. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.
  6. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  7. Fotografera så snart som möjligt för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
  8. Anmäl översvämningen till Njudung Energis Kundservice.

Skadeutredning

För varje inrapporterad källaröversvämning gör vi på Njudung Energi en skadeutredning. Det gör vi dels för att ta reda på orsaken till översvämningen, dels för att klara ut om vi och fastighetsägaren har följt alla skyldigheter för att förhindra översvämning.

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från oss hanteras det genom parternas respektive försäkringsbolag.