Vattenläcka centrum
Ledningsarbete Ekenässjön

Vi fortsätter byta elmätare

Nyheter

3 mars, 2021

Vi fortsätter byta elmätare

Ett av våra största projekt nånsin, att byta alla elmätare i Sävsjö och Vetlanda, startade hösten 2020 och pågår för fullt. Under vintern har Njudung Energis egna medarbetare bytt elmätarna på landsbygden i Sävsjö kommun. Nu i mars kommer Lysmasken Energi och Mätteknik AB tillbaka... Läs mer

26 februari, 2021

Vi slopar nätavgiften på bredband

1 maj 2021 tar vi bort nätavgiften på bredband! Du kommer alltså inte att längre få någon månadskostnad för bredband på din faktura från Njudung Energi. Vi kommer i fortsättningen att fakturera nätavgiften direkt till tjänsteleverantören. Detta innebär att tjänsteleverantörerna... Läs mer

25 februari, 2021

Vattenläcka!

Ja, det är något som drabbar oss då och då, särskilt nu på vintern och våren. Varför det blir läckor, hur vi lagar dem och vad vi gör för att förebygga dem kan du läsa mer om här. - Vi har förhållandevis få läckor på våra ledningar, säger Jonas Lager, utredningstekniker på... Läs mer

18 februari, 2021

Förorenad mark – viktigt uppdrag

Sanering av förorenad mark är en av Njudung Energis viktiga uppgifter. Vi har flera projekt på gång samtidigt, där vi samverkar med Vetlanda kommun och olika entreprenörer och intressenter för att rena mark från föroreningar. Målet är att marken ska kunna användas, för att bygga... Läs mer

10 februari, 2021

Ska jag spara el?

Ska jag spara el Ja, för att hålla nere dina kostnader och för att hjälpa oss att få en bra fördelning av elanvändningen under dygnet är det en jättebra idé. - Du kan hjälpa oss med att planera din förbrukning över hela dygnet, säger Torbjörn Eklund, chef för affärsområde... Läs mer

8 februari, 2021

Renhållningsfakturan från Kretslopp Sydost

Vi påminner: Från och med nu får du din renhållningsfaktura från Kretslopp Sydost! Det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost tog över ansvaret för hushållsavfall vid årsskiftet. I och med det betalar du för hantering av hushållsavfall (exempelvis sophämtning, trädgårdskärl och... Läs mer

4 februari, 2021

Anna gör exjobb för en hållbar framtid

Ett av våra viktiga arbetsområden inom miljö och återvinning handlar om förorenad mark. Under ett halvår har kompletterar vi nu arbetslaget med studenten Anna Norberg. Anna gör sitt examensarbete kring förorenad mark och läser till civilingenjör i miljö- och vattenteknik i... Läs mer

29 januari, 2021

Men vad gör vi på Flishult nu?

Sedan Kretslopp Sydost tog över ansvaret för hushållsavfall vid årsskiftet har vi förstått att det är lite förvirring kring Flishult. Vad jobbar vi med där Nu reder vi ut hur det är. Först och främst: Njudung Energi har fortfarande en massa viktig verksamhet på Flishult. Vi jobbar... Läs mer

20 januari, 2021

Samråd för miljötillstånd Djupadals ARV, Sävsjö

Samråd om nytt miljötillstånd för Djupadals avloppsreningsverk, Sävsjö kommun Njudung Energi Sävsjö AB planerar att söka nytt tillstånd för Djupadals avloppsreningsverk (ARV) i Sävsjö kommun enligt 9 kap miljöbalken och genomför nu samråd enligt 6 kap... Läs mer

19 januari, 2021

Lokalt och förnybart från Njudung Energi

Njudung Energi erbjuder dig lokalproducerad vattenkraft från Emån! Att både vår elproduktion och vår service är nära dig som kund är något som uppskattas, enligt den kundundersökning som vi gjorde före jul. ”Närproducerad el”, ”bra bemötande” och ”lätt att nå er” är... Läs mer