Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Nyheter

Nyheter

30 november, 2021

Nöjda Flishultskunder

En viktig del av vår avfallshantering på Flishult handlar om flytande avfall av olika slag. På ett miljösäkert och serviceinriktat sätt tar vi hand om olika sorters färgvatten. Största delen är så kallat gråvatten, det vill säga oljeavskiljarslam och vatten med slam från... Läs mer

19 november, 2021

Förändring elnätstaxa 2022

EON, som är regionnätsägare, kommer inför 2022 att höja nätavgiften. Denna ökning består av en höjning av elöverföringsavgiften. Detta innebär en ökad kostnad för elnätsbolagen i Vetlanda och Sävsjö. -  För att kompensera för kostnadsökningen har vi föreslagit en höjning... Läs mer

10 november, 2021

Stödmedel för fiberutbyggnad till Karlstorp och Hultanäs-Näshult

Efter semestern i år sökte Njudung Energi stödmedel för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu står det klart att 11 miljoner kronor delas ut till två av våra ansökta utbyggnadsprojekt, nämligen Karlstorp och Hultanäs-Näshult. Utbyggnadsprojekten kommer att pågå mellan 2022-2024. -... Läs mer

9 november, 2021

Skadegörelse på belysningsstolpar

På senaste tiden kan vi dystert konstatera att vi har haft en ökad skadegörelse på våra belysningsstolpar. Det är dekaler med olika budskap som klistrats fast på stolparna och det har även klottrats. Både dekalerna och klottret är svårt att få bort och det tar mycket tid att avlägsna.... Läs mer

21 oktober, 2021

Ja till solceller på Flishult

Njudung Energis styrelse har sagt ja till solceller på Flishult. - Vi vill vara en bidragande aktör för förnyelsebar energi, säger VD Marcus Tingvall. Att främja utvecklingen av fossilfri el rimmar väl med vår vision, Tillsammans skapar vi en hållbar framtid, och är också en del i... Läs mer

21 oktober, 2021

Snart nytt år – översyn av våra taxor

På torsdagens sammanträde beslutade Njudung Energis styrelse att föreslå kommunfullmäktige i Sävsjö och Vetlanda taxeförändringar gällande VA. När det gäller elnätstaxorna pågår diskussioner med EON och där väntas beslut komma från styrelsen i november. Taxeförändringar för VA... Läs mer

12 oktober, 2021

Bron vid Mela avstängd – renovering pågår

Dammluckorna vid Mela kvarn behöver rustas upp. Därför stängs bron av mellan 14 och 22 oktober och vi ber dig välja en annan väg för dina promenader och cykelturer. Det är länsstyrelsen som gett oss tillståndet att renovera och i samband med detta har vi också fått ett föreläggande... Läs mer

9 oktober, 2021

Brand på Flishult på fredagskvällen

På fredagskvällen startade en brand på Flishults avfallsanläggning. En uppmärksam medarbetare på Njudung Energi passerade platsen, såg branden och larmade. Räddningstjänsten tillsammans med Njudung Energis egen personal gjorde en gemensam insats för att begränsa och släcka branden. Inom... Läs mer

8 oktober, 2021

Uppgradering av laddstolpar

Onsdagen den 13 oktober monterar vi ner två av våra laddstolpar på parkeringen Gladan i Vetlanda. Dessa ska uppgraderas till modernare teknik, och tyvärr kan inte detta göras på plats, utan de måste skickas iväg. - Exakt hur länge stolparna kommer att vara borta är lite osäkert, men... Läs mer

29 september, 2021

Höga elpriser – vad kan du göra?

Just nu är elpriserna rekordhöga. Det gäller på hela den europeiska elmarknaden. Att priserna är så höga beror (bland annat) på lite nederbörd, låg vindkraftsproduktion och skenande bränslepriser. Vår branschorganisation Energiföretagen förklarar lite mer i detalj här. Hur ska du... Läs mer