Dokumentering av elnät i Östanå

Låna en upphandlare

Låna en upphandlare

Att ”Låna en upphandlare” är ett av flera olika sätt att nå ut till företagen som skulle kunna vara potentiella anbudslämnare då kommunen behöver upphandla en vara eller tjänst. De upphandlare som  är en del av projektet och besöker företaget, företräder Vetlanda kommun och dess kommunala bolag, vilka är Njudung Energi AB, Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB.

Företag som vill låna en upp­handlare kontaktar upphandlings­avdelningen i Vetlanda kommun via kontaktcenter eller via e-post upphandling@vetlanda.se Någon av våra upphandlare på Vetlanda kommun eller Njudung Energi återkopplar till företaget och tillsammans kommer man överens om datum, tid och plats. Räkna med en tidsåtgång på cirka 1-1,5 timma.

Alla företag har möjlighet att låna en upphandlare. Vi går bland annat igenom hur en upphandling går till och vilka regler som gäller.

Frågor och svar om Låna en upphandlare