Kundservice öppet 8-12 på torsdag   Läs mer

Låna en upphandlare

Låna en upphandlare

Att ”Låna en upphandlare” är ett av flera olika sätt att nå ut till företagen som skulle kunna vara potentiella anbudslämnare då kommunen behöver upphandla en vara eller tjänst. De upphandlare som  är en del av projektet och besöker företaget, företräder Vetlanda kommun och dess kommunala bolag, vilka är Njudung Energi AB, Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB.

Företag som vill låna en upp­handlare kontaktar upphandlings­avdelningen i Vetlanda kommun via kontaktcenter eller via e-post upphandling@vetlanda.se Någon av våra upphandlare på Vetlanda kommun eller Njudung Energi återkopplar till företaget och tillsammans kommer man överens om datum, tid och plats. Räkna med en tidsåtgång på cirka 1-1,5 timma.

Alla företag har möjlighet att låna en upphandlare. Vi går bland annat igenom hur en upphandling går till och vilka regler som gäller.

Frågor och svar om Låna en upphandlare

Företaget vänder sig först till upphandlingsavdelningen på Vetlanda kommun. Vi tar det vidare i arbetslaget, då bestäms vem som ska ta hand om just detta specifika möte. Den som blir ansvarig återkopplar till företaget, och tillsammans kommer man överens om när, var och hur det hela ska gå till.

Vi tar inte betalt för tjänsten. Man kan säga att det kostar 1-1,5 timme i tid och engagemang, alltså så länge som mötet pågår.

Den upphandlare som blivit utsedd i arbetslaget kommer kontakta företaget, och tillsammans kommer man fram till var, när och vad mötet ska innehålla. Olika företag kan ha lite olika önskemål om vad de vill lära sig mer om. Inför denna lansering har upphandlingsavdelningen arbetat fram ett underlag som blir en bas på varje träff, men därutöver skräddarsyr man utefter vilket företag det gäller och vilka områden de önskar svar på.

Det gör vi gärna. Det finns också möjlighet hålla mötet i någon av Vetlanda kommuns lokaler också om det finns önskemål om det. Vi är även öppna för Skypemöten.

Att ”Låna en upphandlare” är ett av flera olika sätt att nå ut till företagen som skulle kunna vara potentiella anbudslämnare då kommunen behöver upphandla en vara eller tjänst. Många företag har inte kommit i kontakt med offentlig upphandling tidigare, och då vill vi försöka underlätta för dem genom att ge dem kunskap och praktiska tips på hur man ser att en kommun behöver upphandla något och hur de kan komma vidare i processen med att också lämna anbud.

Det digitala upphandlingsstöd som Vetlanda kommun och våra kommunala bolag använder sig av vid upphandlingar heter e-Avrop och är webbaserat, http://info.e-avrop.com/. Det innebär att man skapar sig ett konto på e-Avrop och därefter kan hämta ut handlingar och att man också lämnar in anbud elektroniskt via datorn. Det är kostnadsfritt att ha ett leverantörskonto och en leverantör kan välja att prenumerera på upphandlingar från Vetlanda kommun och Njudung Energi samt andra kommuner, kommunala bolag, regioner, statliga myndigheter och liknande.

Ja, om Vetlanda kommun eller våra kommunala bolag har lagt ut en annons på något vi önskar upphandla, och företaget tänkt lämna anbud på just denna annonsen. Då är det inte lämpligt att en upphandlare besöker företaget under pågående upphandlingsprocess, då det kan uppfattas att upphandlaren hjälper detta företaget och då möjligen få fördelar i upphandlingen. Det är viktigt att man i en upphandlingsprocess behandlar alla anbudslämnare lika. Då skjuter vi istället på tillfället och bestämmer en mötestid efter att upphandlingen är genomförd.
Vi hjälper inte heller till med att praktiskt lämna anbud och/eller tolka ett underlag som ligger ute på annons (även om det rör en annan kommun).