Mallar och dokument

Mallar och dokument

Avfallskaraktärinsering

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om mottagning av avfall för deponering (NFS 2004:10) måste allt avfall som ska deponeras först genomgått en grundläggande karaktärisering. Det är avfallsproducenten som ansvarar för att den grundläggande karaktäriseringen är gjord. Karaktäriseringen görs genom att fylla i och skicka in en karaktäriseringsblankett som du hittar här nedan.

Karaktäriseringen lämnas vid leverans till anläggningen. Vi kan mot ersättning hjälpa er att utföra karaktäriseringen enligt de regler som lagstiftningen fastlagt.

Transportdokument

Enligt 60 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) ska transportdokument upprättas när farligt avfall transporteras inom Sverige. Hushållsabonnenten behöver inget transportdokument för transport av hushållet farliga avfall.

Filerna öppnas i nytt fönster och är ifyllbara på skärmen samt går att spara ifyllda. Undertecknad blankett mailas till flishult@njudung.se minst en vecka innan avfallet levereras till Flishults avfallsanläggning. Besked om avfallet är godkänt för deponering meddelas snarast.