Förändrade öppettider på kundservice

Miljö och återvinning

Hållbar avfallshantering med god service

Flishults avfallsanläggning

På Flishults avfallsanläggning är vi specialiserade på deponering och behandling av olika avfallsslag.

  • På Flishult hanterar vi både icke farligt avfall och farligt avfall. Vi hanterar årligen 150 000 ton avfall per år.
  • På Flishult driver vi en våtkemisk anläggning, där vi årligen behandlar cirka 10 000 ton vatten.
  • Flishults avfallsanläggning är en regional leveransplats och har ett stort upptagningsområde.
  • Vi är en extern samarbetspartner till kommuner och företag.
  • Verksamheten bedrivs med kontroller av analyser och karakteriseringar av avfall, men vi har även en stor kontrollplan för hela vårt verksamhetsområde.

Vi vill att du som företag/kommun ska kunna lämna ditt verksamhetsavfall miljösäkert och till ett konkurrenskraftigt pris. Välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring verksamhetsavfall, telefon 0383-76 38 69

Tillsammans med dig vill vi driva utvecklingen mot en mer hållbar och förbättrad avfallshantering.

Kontakta Flishult

Har du frågor om Flishult som inte rör verksamhetsavfall är du välkommen att kontakta oss på 0383-76 38 73.