Ändrade tider kundservice tisdagen 29 september

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Avfallshantering

Genom att återvinna och ta hand om vårt avfall kan vi tillsammans spara på naturens resurser. Att sortera och återvinna rätt är av stor betydelse, därför sorterar invånarna i  Vetlanda och Sävsjö kommun sitt hushållsavfall genom ett system med olikfärgade påsar.

bil

Miljö och återvinning ansvarar för avfallshanteringen och vill förstärka inriktningen mot en mer hållbar utveckling genom förbättrad avfallshantering. Vi erbjuder även industrier och verksamheter en bra miljöservice till konkurrenskraftiga priser.