Vi gräver för fiber i Vetlanda centrum

Miljö och återvinning

Hållbar avfallshantering med god service

Flishults avfallsanläggning

På Flishults avfallsanläggning är vi specialiserade på deponering och behandling av olika avfallsslag.

  • På Flishult hanterar vi både icke farligt avfall och farligt avfall. Vi hanterar årligen 150 000 ton avfall per år.
  • På Flishult driver vi en våtkemisk anläggning, där vi årligen behandlar cirka 10 000 ton vatten.
  • Flishults avfallsanläggning är en regional leveransplats och har ett stort upptagningsområde.
  • Vi är en extern samarbetspartner till kommuner och företag.
  • Verksamheten bedrivs med kontroller av analyser och karakteriseringar av avfall, men vi har även en stor kontrollplan för hela vårt verksamhetsområde.

Vi vill att du som företag/kommun ska kunna lämna ditt verksamhetsavfall miljösäkert och till ett konkurrenskraftigt pris. Välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring verksamhetsavfall, telefon 0383-76 38 69

Tillsammans med dig vill vi driva utvecklingen mot en mer hållbar och förbättrad avfallshantering.