Miljö och återvinning

Hållbar avfallshantering med god service

Miljö och återvinning

Affärsområde Miljö och återvinning bedriver verksamheter för mottagning och omhändertagande av farligt och icke farligt avfall, våtkemisk rening av flytande avfall samt undersökning och sanering av förorenad mark, inklusive slutrapportering.

Vår målsättning är att kunna erbjuda regionens kommuner, verksamheter och företag en miljökorrekt hantering av avfall och med förorenade områden.