Miljö och återvinning

Hållbar avfallshantering med god service

Miljö och återvinning

Affärsområde Miljö och återvinning bedriver verksamheter för mottagning och omhändertagande av farligt och icke farligt avfall, våtkemisk rening av flytande avfall samt undersökning och sanering av förorenad mark, inklusive slutrapportering.

Vår målsättning är att kunna erbjuda regionens kommuner, verksamheter och företag en miljökorrekt hantering av avfall och med förorenade områden.

Flishults avfallsanläggning

Vår anläggning på Flishults specialiserad på behandling, återvinning och deponering av både farligt, och icke farligt verksamhetsavfall.

Verksamheten bedrivs enligt miljötillstånd och med ett omfattande kontrollprogram, som säkerställer att vi tar hand avfall på ett korrekt sätt.

Vår anläggning har ett stort upptagningsområde, och vi hanterar omkring 100 000 ton avfall varje år.
Vi strävar efter att erbjuda våra kunder helhetslösningar till konkurrenskraftiga priser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring verksamhetsavfall, vår driftchef nås på telefon 0383-76 38 69 alternativt mats.fasth@njudung.se

Har du frågor om Flishult som inte rör verksamhetsavfall är du välkommen att kontakta oss på 0383-76 38 73.