Sommartid på kundservice

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

För företag

Flishults avfallsanläggning gör nytta för företag och industri! Småföretag som med bil och släpkärra lämnar avfall vid återvinningen sorterar efter anvisning nedan. Kostnaden är 100 kronor plus moms per besök. Särskilt kundkort används och kan lösas på Flishult. Större mängder, främst industri och byggavfall, lämnas enligt fraktioner på särskild prislista.

För att avfallet skall kunna hanteras på miljöbästa sätt måste det vara sorterat. Möjligheterna att återvinna avfallet utvecklas ständigt och därmed även förutsättningarna för sorteringen.
Avfallet skall vara sorterat i följande fraktioner:

 • Metallskrot
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat virke
 • Övrigt trävirke och trädgårdsris
 • Däck utan fälg
 • Trädgårdskompost (löv, gräsklipp m.m.)
 • Jord, sten, schaktmassor, tegel och ren betong (ej blåbetong)
 • Förpackningar som delas upp i typerna: Hårdplastförpackningar – Mjukplastförpackningar – Glasförpackningar – Metallförpackningar – Tidningar, Papper och Pappersförpackningar –
 • Wellpapp – Frigolit
 • El-avfall
 • El-kablar
 • Vitvaror (spisar, fläktar, tvättmaskiner och torkskåp)
 • Farligt avfall
 • Kyl och frysskåp/boxar
 • Batterier
 • Asfalt med stenkolstjära

Avfall som inte kan återvinnas i ovanstående kategorier får läggas i en container för deponirest. Exempel på sådant avfall är planglas, fönster, isolering.