Sommartid på kundservice

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Föreskrifter och blanketter

Kommunerna ansvarar för insamling, transport och behandling av hushållsavfallet. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha gällande renhållningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige.

Renhållningsföreskrifterna består av avfallsplan, föreskrifter och styrdokument. Här hittar du dessa dokument för Njudung Energi. Här finns också blanketter som ska fyllas i om du vill söka dispens. Se samtliga dokument längst ner på sidan.

Föreskrifterna om avfallshantering fastställer kommuninvånarnas rättigheter och skyldigheter i avfallsfrågor och där finner man de flesta svaren på vanliga frågor om avfall. Vidare anger avfallsplanen mål och inriktning för hur avfallssystem ska fungera i framtiden och hur vi ska minimera miljöpåverkan.

Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby har genom bra samarbete antagit styrdokument som huvudsakligen är lika.