Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Taxor

Våra renhållnings-, deponerings- och behandlingsavgifter

Under dokument nedan finns våra aktuella avgifter för olika typer av avfall och hämtning av dessa.

Mottagning av industriavfall

För priser för mottagning av industriavfall på Flishults avfallsanläggning är du välkommen att kontakta affärsområdeschef Carl Odelberg, telefon 0383-76 38 03 eller driftchef Mats Fasth, telefon 0383-76 38 69.

skog