Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Trädgårdsavfall

Vad gör jag med mitt trädgårdsavfall? Nedan finns några alternativ, välj det som passar dig bäst!

Du är alltid välkommen att lämna ditt trädgårdsavfall på Flishult. Vi tar hand om det och komposterar det till matjord, som du sedan kan hämta gratis.

Öppettider på Flishult är måndag-fredag  7-16, lördag 8-15. Onsdagar är det även öppet på kvällen, till klockan 19.

Råd och tips om kompostering

Kompostering är naturens egen metod att ta hand om sitt avfall. Man kan välja att lägga allt sitt trädgårdsavfall i en hög och låta tiden ha sin gång, eller välja någon form av behållare. Med en kompostbehållare och efter konstens alla regler får man ett snabbare resultat. En enkel träkonstruktion för trädgårdsavfall bygger man lätt själv. Det går annars att köpa en färdig behållare, det finns flera modeller att välja på.

En oisolerad behållare med lock

I denna behållare komposteras både trädgårdsavfall och hushållsavfall men inte kött, fisk och skaldjursrester.

En varmkompost

I en isolerad behållare som är anmäld till kommunens Miljö- och byggförvaltning går det även bra att kompostera kött-, fisk-, och skaldjursrester.

Lämpligt att kompostera

Växtrester, gräsklipp, löv, blast, bark, barr, häckklipp, grönsaksrester, små mängder siktad träaska, och sågspån.

Olämpligt i komposten

Sjuka grenar och växter, tyg, kalk i större mängd, gyttja, sand och lera, fimpar och tobaksaska, latrin, kattsand (parasiter dör inte).

Få ditt trädgårdsavfall hämtat!

Beställ tjänsten genom att fylla i formuläret nedan eller ring Kundservice!

Vad ingår i tjänsten?

I abonnemanget ingår hämtning av klippt gräs, löv, grenar varannan vecka under säsongen. Avfallet samlar du i ett 370 liters brunt sopkärl. Dagen då hämtning ska ske ställer du ut kärlet vid tomtgränsen så att transportbilen lätt kan tömma det. Extra tömning går att beställa direkt av kundservice. Detta beställer du minst en vecka i förväg.

Om kärlet tillfälligt inte räcker till finns det även möjlighet att utan föregående anmälan lämna trädgårdsavfall i extra säckar. Kostnaden för extra säck framgår av renhållningstaxan.

Vad kostar det?

För 590 kronor inklusive moms får man 16 hämtningar av trädgårdsavfall från april till november. När man beställt abonnemang och fått beställningen bekräftad kan man antingen själv hämta sopkärlet från Flishults avfallsanläggning eller får man det hemkört för 232 kronor. Abonnemanget gäller tills vidare. Om man beställer efter säsongen börjat betalar man bara för de tömningar som återstår från att beställningen är bekräftad. I kärlet får du endast lägga löst trädgårdsavfall, inga plastsäckar eller påsar.

Renhållningstaxan hittar du här.

Varje tecknat abonnemang löper automatiskt vidare till nästa hämtningssäsong och kärlet får stå kvar hos abonnenten även under mellanperioden.

Tömningsdagar

Som abonnent meddelas du per brev cirka två veckor före hämtningsperiodens början om årets ordinarie tömningsdagar. Om du tappar bort informationsbrevet kan du även hitta information om tömningsdag på din faktura.

Om den ordinarie tömningsdagen infaller under en helgdag kan hämtningsdagen bli ändrad. För att vara säker på att kärlet blir tömt bör du ställa fram kärlet senast klockan 05.00 dagen innan din ordinarie hämtningsdag och låta kärlet stå framme tills det är tömt.

Övrig information

Avslutat abonnemang

Trädgårdskärlet ägs av den kommunala renhållaren. Vid avslutat abonnemang ska du lämna tillbaka det rengjorda kärlet på Flishults avfallsanläggning eller så hämtas det av renhållaren mot den avgift som anges i taxan.

För att trädgårdsavfallet ska hämtas
  1. måste du ställa ut trädgårdskärlet vid tomtgränsen eller högst en meter ifrån tomtgräns, från klockan 06.00 på tömningsdagen. Handtaget ska vara vänt utåt. Eventuella extra säckar ska vara placerade bredvid kärlet.
  2. får tunnan endast innehålla organiskt avfall från trädgården. Du får inte slänga jord och sten i kärlet, undantaget är jord och smågrus som oundvikligen hänger med rötterna vid trädgårdsrens. I kärlet får inte finnas plastpåsar, plastsäckar eller rester av dem.
  3. får kärlet inte vara överfyllt eller för tungt och locket ska vara helt stängt. Extra säck ska vara vattentålig och får inte väga mer än 15 kilo. Ordentligt sammanbuntade kvistar får du också lämna för avhämtning. Enskild bunt får ha en längd upp till 1,2 meter och max vikt 10 kilo. Bunt debiteras som extra säck.
Hjälp renhållaren!

Om det är minusgrader kan innehållet frysa fast i kärlet. Detta gör det mycket svårt att få kärlet helt tomt vid tömning. Finns det möjlighet att vid minusgrader förvara kärlet i till exempelvis garage eller förråd innan hämtningen kan det underlätta vid tömningen.

 

Från och med våren 2019 är det Sävsjö kommun som ansvarar för trädgårdstipparna. Det finns trädgårdstippar i Sävsjö, Rörvik och Stockaryd. Mer information om trädgårdstipparna i Sävsjö hittar du på Sävsjö kommuns webbplats.

Lämna trädgårdsavfall i Vrigstad

I anslutning till vår sortergård i Vrigstad kan du lämna trädgårdsavfall. Hit är du välkommen när sortergården är öppen (tisdagar och torsdagar 15-19). Du kan lämna trädgårdsavfall utan att logga in med ditt körkort (du kör in genom en annan grind), därmed kan du lämna trädgårdsavfall gratis mer än de 12 fria gånger du annars har per år.

Tänk på att det är endast är trädgårdsavfall som ris, grenar och gräs som ska kastas här! Om du kommer med trädgårdsavfall i en säck måste du tömma denna. Säcken ska såklart inte läggas bland trädgårdsavfallet.

Vid frågor om Sävsjös trädgårdstippar är du välkommen att kontakta Sävsjö Kommuns växel, telefon: 0382-152 00

Du hittar också information på Sävsjö kommuns webbplats.

 

Beställning Trädgårdskärl

Beställning Trädgårdskärl

När vi tagit emot din beställning får du en bekräftelse via e-post.