Ändring av fjärrvärmetaxa Sävsjö inför 2024

27 oktober, 2023

Ändring av fjärrvärmetaxa Sävsjö inför 2024

Energimarknaden och fjärrvärmemarknaden genomgår stora förändringar och inför kommande säsong har detta medfört omfattande prisökningar på bland annat bränsle vilket gör att fjärrvärmetaxan behöver justeras inför 2024.

Priset på biomassa, som är vårt primära bränsle, har mer än fördubblats sedan 2022. Detta på grund av en bristsituation i Europa som tillsammans med svag svensk valuta gör att bränsle strömmar ut från Sverige med höjda priser som resultat. Tillsammans med övriga faktorer som räntehöjningar och allmän prisökning på insatsvaror gör nu en taxejustering ofrånkomlig.

Styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB har beslutat att höja fjärrvärmetaxan med 19 %. En nivå som gör att vi inte tar ut kostnadsökningar fullt ut. 

Den föreslagna prisjusteringen innebär en kostnadsökning för en villa med en förbrukning på 15 000 kWh/år, i medeltal 249 kronor/månad och med en förbrukning på 20 000 kWh blir det i medeltal 312 kronor/månad.

Precis som tidigare erbjuder vi en trygg, leveranssäker och hållbar uppvärmning och vi gör det vi kan för att hålla nere prisökningar. Taxan har justerats två gånger sedan 2015, en gång med 3% och en gång med 4,5%. Konsumentprisindex har under samma period ökat avsevärt mer, cirka 27%.