Återvinningens dag - uppmärksamma den med oss!

20 september, 2019

Återvinningens dag – uppmärksamma den med oss!

Lördagen den 21 september är det Återvinningens dag. Njudung Energi uppmärksammar denna viktiga dag med att finnas på plats  på Miljöfesten, på Bibliotekstorget i Vetlanda, där vi gärna pratar återvinning, sopsortering och andra hållbarhetsfrågor med dig.

Att vi ska återvinna avfall och sortera våra sopor är vi medvetna om, ändå säger vi ofta att ”äh, allt brinner”. Men vet du egentligen nyttan av att vi sorterar? Vad händer om vi återvinner en plastförpackning extra i månaden? Hur många träd motsvarar ett ton returpapper?

– Om vi lägger en extra plastförpackning var på återvinningsstationen, istället för att kasta den i soporna, kan vi tillsammans kunna minska koldioxidutsläppen med 3 600 ton per år, säger Maria Vrethammar, avfallsingenjör på Njudung Energi. Och ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Du gör verkligen nytta för miljön när du sorterar och återvinner!

Återvinningstips!

  • FTIs återvinningsstationer lämnar du förpackningar av glas, metall, papper och plast, samt tidningar.
  • Tänk på att återbruka! Behöver du alltid köpa nytt?
  • våra sortergårdar (Flishult och Vrigstad) hjälper vi dig gärna med sorteringen av ditt avfall.
  • Ladda ner Sopkollen, en app som hjälper dig att sortera rätt. Finns också på nätet.

Elbilspoolen på plats

Förutom prat om återvinning kommer vi också att prata hållbart resande på lördag. Du får veta mer om vår elbilspool, hjälp att teckna medlemskap och varför inte provsitta en av bilarna?

Vill du ha mer fakta kring återvinning eller kolla in en av elbilarna i vår pool? Välkommen till Bibliotekstorget lördagen den 21 september klockan 10!