Bevattningsförbud i Vetlanda och Sävsjö kommun

19 juni, 2023

Bevattningsförbud i Vetlanda och Sävsjö kommun

Från och med 19 juni råder bevattningsförbud i Vetlanda och Sävsjö kommun.

Det har varit väldigt torrt under lång tid. Våra vattenverk går för högtryck och inga marginaler finns längre så därför måste vi alla hjälpas åt att minska den höga förbrukningen av det kommunala dricksvattnet och därför införs nu bevattningsförbud.

Förbudet gäller tills vidare och dricksvattnet ska prioriteras för mat, dryck och hygien.

För vilka gäller bevattningsförbudet?

För invånare i hela Vetlanda och Sävsjö kommun med kommunalt dricksvatten från Njudung Energi.

Förbudet gäller inte näringsliv eller företag, men alla uppmanas att vara sparsamma med vattnet så långt det är möjligt. Det är inte tillåtet för företag att fylla pooler med kommunalt dricksvatten från Njudung Energi hos privatpersoner. Beroende på vad som händer framåt kan bevattningsförbudet komma att utökas och även gälla näringsliv och företag.

Förbudet gäller följande område:

  • Bevattning med spridare eller slang, du får vattna med vanlig vattenkanna.
  • Uppfyllnad av pooler och bassänger med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
  • Biltvätt med slang eller högtryckstvätt.
  • Rengöring av fasader, tak, altaner och liknande med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

Vem får dispens?

För att kunna få dispens krävs en dialog med Njudung Energi.

Vad blir påföljden om man bryter mot förbudet?

Om du trots förbudet använder det kommunala dricksvattnet till de områden där förbudet gäller kan det ge påföljder.

–  Vi hoppas att det hjälper att vi går ut och uppmanar folk att vara restriktiva, men skulle det behövas har vi rätt att strypa vattentillförseln, säger Daniel Mattsson, affärsområdeschef VA.

Ett bevattningsförbud ger upphov till många frågor om vad du får eller inte får göra. Använd alltid sunt förnuft och tänk till! Det är användningen av de stora mängderna vatten som är den stora boven, men alla kan bidra med något för att minska vattenanvändningen.

Bevattningsförbud gäller enligt de allmänna bestämmelser (ABVA) som finns på Njudung Energis hemsida där VA-huvudmannen har rätt att begränsa vattentillgången om denne finner det nödvändigt

Vattenspartips hittar du på njudung.se

Egen brunn

Bevattningsförbudet gäller det kommunala dricksvattnet, men även du med egen brunn har stor anledning att fundera över hur du använder ditt vatten och vara sparsam.

Vi tackar för att du respekterar bevattningsförbudet, då vattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser.

Kontakt

Har du frågor angående bevattningsförbudet är du välkommen att kontakta driftchef Kim Tietze via mejl, kim.tietze@njudung.se eller på telefon 0383-76 38 45.