Förnyelsearbete av vattenledningar i Rörvik 
Bevattningsförbud i Vetlanda
Förnyelsearbete av vattenledningar på Skördegränd

Brand på Flishult på fredagskvällen

9 oktober, 2021

Brand på Flishult på fredagskvällen

På fredagskvällen startade en brand på Flishults avfallsanläggning. En uppmärksam medarbetare på Njudung Energi passerade platsen, såg branden och larmade. Räddningstjänsten tillsammans med Njudung Energis egen personal gjorde en gemensam insats för att begränsa och släcka branden. Inom ett par timmar var branden släckt. Eftersläckningsarbetet tog ytterligare några timmar och avslutades på natten.

Branden innebar aldrig någon fara för allmänheten.

– Vi har noggranna rutiner i händelse av brand på Flishult, säger Marcus Tingvall, VD för Njudung Energi. Rutinerna har vi arbetat fram tillsammans med räddningstjänsten och vår tillsynsmyndighet, som är länsstyrelsen. Det hjälper oss att agera snabbt i såna här situationer, genom avgränsningar, och även ha riktlinjer för hur vi ska arbeta efter brand, med att till exempel ta hand om släckvatten.

Inga farliga ämnen fanns i brandröken.

– Det var stoppmöbler och virke som brann, säger Marcus Tingvall.

Hur branden uppstod är inte klart, men ska utredas inom den närmaste tiden.