Förnyelsearbete av vattenledningar i Rörvik 
Bevattningsförbud i Vetlanda
Förnyelsearbete av vattenledningar på Skördegränd

Bron vid Mela avstängd - renovering pågår

12 oktober, 2021

Bron vid Mela avstängd – renovering pågår

Dammluckorna vid Mela kvarn behöver rustas upp. Därför stängs bron av mellan 14 och 22 oktober och vi ber dig välja en annan väg för dina promenader och cykelturer.

Det är länsstyrelsen som gett oss tillståndet att renovera och i samband med detta har vi också fått ett föreläggande om försiktighetsåtgärder.

– Detta är ett arbete som vi måste göra med varsamhet, både med tanke på fiskliv och vattenförsörjning, säger Kim Tietze, Njudung Energi.

Dammluckornas uppgift är att reglera vattennivån. Under arbetet kommer en stor mobilkran att placeras på cykelvägen i anslutning till bron. Kranen ska lyfta upp de gamla luckorna och sätta de nya luckorna på plats. Njudung Energi har tillverkat nya luckor och ramar.

– Vi har tidigare gjort mindre förbättringsåtgärder, men nu bedömer vi att luckorna behöver bytas i sin helhet, då de läcker, säger Kim Tietze.

Arbetet med renoveringen av dammluckorna i Mela kvarn är ett samverkansprojekt mellan Njudung Energi, Vetlanda kommun och Emåförbundet.