El till Kristinelund

12 juli, 2018

El till Kristinelund

Ett av de nyaste områdena att få kommunalt vatten och avlopp är Kristinelund i Björköby. Ungefär 130 fastigheter/arrendetomter berörs av arbetet där.

Vecka 34, två veckor före planerad tid, kommer man att komma igång med elförläggningen i området. De boende i Kristinelund är informerade om det tidigarelagda arbetet och vi hoppas på överseende med eventuella störningar som kan uppstå.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Kristinelund görs framför allt av miljöskäl, då befintliga enskilda avlopp är en källa till förorening och övergödning av intilliggande sjön Nömmen. Projektet i Kristinelund startade 2017 och en slutbesiktning av hela entreprenaden kommer att ske under våren 2019.

Har du funderingar kring arbetet i Kristinelund är du välkommen att kontakta projektledare Stefan Jonsson, telefon 0383-76 38 90.

Läs mer om Kristinelundsprojektet.