Elmätarbyte i Vetlanda

3 augusti, 2021

Elmätarbyte i Vetlanda

Vårt stora projekt att byta alla elmätare går nu vidare till Vetlanda. Runt 8 500 elmätare ska bytas i Vetlanda med start i augusti. Kanske har du redan fått en lapp i din brevlåda om byte hemma hos dig? Om inte, så kommer det!

I varje fastighet sitter en elmätare som håller reda på din elförbrukning.

–Sammanlagt blir det ungefär 12 300 elmätare som vi byter ut i Sävsjö och Vetlanda, säger elnätschef Torbjörn Eklund.

Vi började vårt projekt i Sävsjö hösten 2020. Vi byter alla mätare i Njudung Energis elnät och vi ska vara klara i bägge kommunerna 2024.

Lysmasken gör jobbet

Ett projekt av den här storleken kräver mycket resurser och Njudung Energi kommer inte själva att åka runt och montera nya elmätare, utan samarbetar kring detta. Det är Lysmasken Energi och Mätteknik AB som, efter upphandling, fått uppdraget och som även bytte Njudung Energis elmätare i Sävsjö.

– Lysmasken har funnits i branschen länge och har stor erfarenhet av den här typen av arbete, säger Torbjörn Eklund. Vi på Njudung Energi kommer att jobba på ”bakom kulisserna” och se till att de nya mätvärdena går in rätt i våra system och att allt administrativt fungerar, medan Lysmaskens montörer är de som mestadels är ute hos kund.

Vad innebär detta för dig som kund?

Innan bytet kommer du att få en lapp i din brevlåda, där vi berättar när vi planerar att komma till dig. Om din elmätare sitter inne i huset måste du vara hemma och öppna för montören. Att byta elmätare tar normalt mindre än 30 minuter och innebär ingen kostnad för dig.

– Vi har samlat information om elmätarbyten på njudung.se, säger Torbjörn Eklund. Där kan du förhoppningsvis hitta svar på de frågor du har kring detta.

Att alla elmätare ska bytas ut är ett regeringsbeslut från 2018 och grundar sig i nya funktionskrav. Alla kunder i hela Sverige kommer att få (eller har fått) nya mätare, oavsett vilket elnät man hör till och sammanlagt kommer cirka 5 miljoner elmätare att bytas ut i hela landet. Detta ska vara slutfört 1 januari 2025.