Öppettider vid 6 juni

Elpriskompensationen

18 mars, 2022

Elpriskompensationen

Den elpriskompensation som regeringen i januari lade som förslag är nu på plats och i dagarna har regeringen presenterat ett förslag att förlänga detta, så det även innefattar förbrukningen för mars. Detta avser hushållen i södra och mellersta delarna av Sverige, i elområde 3 och 4, där elpriserna ökat som mest. I det senaste förslaget är maxtaket detsamma som tidigare på 2000 kWh, men där den lägsta nivån av förbrukningen är 400 kWh och anledningen är för att fler ska få ta del av bidragen. Även här är stödet utformat som en sorts trappa, där du får en viss ersättning för den mängd du har förbrukat.

Det är vi som elnätsbolag som administrerar arbetet kring kompensationen till våra kunder, och det är först från och med 15 mars som vi kan ansöka om medel hos Kammarkollegiet. När de sedan betalat ut dessa medel till oss, är det först då som vi kan påbörja arbetet med det ekonomiska stödet ut till våra kunder.

Du som kund hos oss på Njudung Energi behöver alltså inte göra något för att få dessa bidrag, utan de kommer att betalas ut automatiskt via din faktura. Vår bedömning just nu är att vi ska kunna påbörja kompensationen till våra kunder innan sommaren.

För att se vad du haft för förbrukning de aktuella månaderna kan du logga in på Mina sidor.  Vill du veta mer om elpriskompensationen?  Besök regeringens hemsida med aktuella frågor och svar, som du hittar via länken här.