Elprisstöd

18 januari, 2023

Elprisstöd

Inom kort betalas det ekonomiska stöd ut som ska ge ersättning för att täcka hushållens elförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022,  till elområde 3 och 4. Det är Försäkringskassan som fått i uppdrag att sköta utbetalningarna och detta kommer att påbörjas under slutet av februari. Läs gärna mer om elstödet och utbetalningen direkt hos Försäkringskassan.  

Vi på Njudung Energi är inte delaktiga i utbetalningen av det aktuella elstödet.
För att veta hur mycket ersättning du kommer att få, behöver du veta din förbrukning under den aktuella perioden.

Förbrukningen ser du på din faktura och den hittar du enklast på Mina Sidor.  Är du bosatt i elområde 3 får du tillbaka 50 öre/kWh och bor du i elområde 4 får du tillbaka 79 öre/kWh.

Nytt elstöd 2023

Regeringen har beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om ett nytt elstöd som avser ersättning för hushållens förbrukning under november och december 2022. Detta stöd innefattar denna gång hela Sverige, alltså samtliga fyra elområde. Läs gärna mer hos Svenska Kraftnät.