En städupphandling som förbättrar samhället

19 september, 2019

En städupphandling som förbättrar samhället

När det gamla avtalet för städtjänster löpte ut och det var dags att göra en ny upphandling tog Njudung Energi ett strategiskt beslut – upphandlingen skulle rikta sig enbart till leverantörer med ett socialt fokus. Samhall blev det företag som vann upphandlingen och om några veckor startar de uppdraget att städa Njudung Energis lokaler i Vetlanda.

–  Vi försöker alltid göra vårt bästa för att upphandla ansvarfullt och såg möjligheten till att göra en social insats med städupphandlingen. Vi valde därför att göra en så kallad reserverad upphandling, berättar Jennie Nielsen, upphandlare.

Därmed bidrar Njudung Energi, tillsammans med Samhall, till att motverka utanförskap och bidragsberoende och istället få personer i arbete. Fler människor med en funktionsnedsättning kommer att få en meningsfull sysselsättning.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid

 – Att göra en sådan här upphandling ligger helt i linje med Njudung Energis vision, Tillsammans skapar vi en hållbar framtid, säger Jennie Nielsen. Vi kommer att jobba nära tillsammans med Samhalls personal och skapa social hållbarhet. Det känns bra att upphandling kan användas som ett verktyg för att förbättra samhället.

Linda Johansson, områdeschef på Samhall, är mycket glad över samarbetet.

–  Vi är hedrade över att ha fått det här uppdraget, säger hon. Ett sådant här stort uppdrag innebär stora möjligheter för våra medarbetare att utvecklas, samtidigt som vi visar att vi kan utföra ett riktigt bra jobb.

Vad är en reserverad upphandling?

En offentlig verksamhet har rätt att göra en reserverad upphandling enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).  I en reserverad upphandling ges vissa leverantörer, som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt, en positiv särbehandling. Syftet är att stödja social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.