Grävning för fiber Vetlanda centrum

Flishult satsar för framtiden

31 mars, 2021

Flishult satsar för framtiden

Vid årsskiftet lämnade Njudung Energi ifrån sig ansvaret för sorteringen av hushållsavfall till det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost.

– Många har trott att vi därmed inte längre har någon verksamhet på Flishults avfallsanläggning, säger driftchef Mats Fasth. Men detta kan inte vara mer fel! Vi har kvar en stor och viktig verksamhet på Flishult, där vi nu satsar inför framtiden. Vi vill även i fortsättningen vara en extern samarbetspartner till kommuner och företag, där de på ett säkert och smidigt sätt kan lämna sitt avfall och nu rustar vi oss för att bli ännu bättre.

Utbyggnad av deponier

Våra deponier för IFA och FA byggs ut. Deponin för icke-farligt avfall är inne på andra etappen och utbyggnaden av deponin för farligt avfall startar under 2021. Vi tittar även på en utbyggnad av vår våtkemiska anläggning tillsammans med ett av kommunens största företag, Hydro.

En ny automatisk hjultvätt ska installeras på området, så att transportfordon enklare kan rengöras mellan körningarna. Njudung Energi har även investerat i en ny hjullastare till Flishult.

– Vi har en väldigt bra infrastruktur inne på vårt område, vilket underlättar för de tunga fordon som besöker oss, berättar Mats Fasth. Vårt mål är att även förbättra infarten till vågen och satsa ännu mer på att få till en mer trafiksäker lösning där.

Sanering av förorenad mark

Njudung Energi har möjlighet att vara med i hela processen vid marksanering, från förstudier, via provtagning och saneringsarbete till bortforsling och omhändertagande av massor. Med kompetenta medarbetare, som både utför eget arbete, men också är vana och kunniga beställare, är Njudung Energi en trygg samarbetspartner i både mindre och riktigt stora saneringsprojekt.

– Vi tittar på möjligheten att installera en XRF-scanner, som scannar av jordmassor och reagerar på föroreningar som exempelvis metaller, berättar Mats Fasth. Denna skulle underlätta för oss, inte minst i egenkontrollen av de massor som deponeras. Utvecklingen och utbyggnaden av våra deponier är också en viktig del i att ytterligare förstärka helhetsgreppet.

Kunden viktigast

Att affärsområde Miljö och återvinning är en aktör att räkna med när det kommer till erfarenhet, hållbar utveckling och kompetens är ingen tvekan om. Men Mats Fasth är ändå tydlig med vad som är viktigast:

– Vi ska ta hand om våra kunder och lösa deras problem, säger han. Det ska inte vara krångligt att samarbeta med oss!