Flishult fyller 50 år!

20 maj, 2024

Flishult fyller 50 år!

År 1974 slogs portarna upp på Flishult för första gången och 50 år senare är det fortfarande en minst sagt levande verksamhet med fullt fokus på miljö, hållbarhet, utveckling och framåttänk. 

Stortippen 
Vid invigningen den 2 maj 1974 firades det att Vetlanda och Sävsjö kommuns nya avfallsupplag togs i bruk. Tanken var att ”stortippen” skulle betjäna samtliga hushåll i kommunerna vilket då innebar att ungefär 1000 säckar hushållsavfall per dag skulle tas om hand och deponeras här. Det deponisystem som tillämpades då, för 50 år sedan, var avfall med täckmassor där allt avfall lades på hög och trycktes samman i två meters lager. Platsen som noga valdes ut för avfallsanläggningen gjordes på tekniska grunder där det inte fick finnas någon risk för vattenföroreningar och där marken skulle ha låg genomsläpplighet.

Under årens lopp har det hänt mycket på Flishult, anläggningen har växt och utvecklats med många nya projekt och tillbyggnader. Det har hållits allt från invigningar till köpa-skrot-kampanjer och underhållning på lastbilsflak. För 30 år sedan, 1994, tog till exempel den optiska sorteringen fart med svarta och vita påsar som skulle leda till att ännu fler kommuninvånare sorterade sitt hushållsavfall rätt. 2002 tog vi nästa steg och påbörjade sorteringen med de gröna och röda påsarna som vi använder idag. 

Nytt och viktigt fokus
Idag är anläggningen ute på Flishult rejält stor, närmare 30 hektar till ytan och med en omfattande verksamhet i fokus. För många förknippas Flishult med hushållsavfall och sorteringen av avfall uppe på rampen, men för några år sedan släppte vi verksamheten med just hushållsavfall och vår verksamhet ser idag något annorlunda ut än tidigare. Vi bedriver ett viktigt arbete med bland annat deponering och behandling av olika avfallsslag och vi hjälper företag och industrier att ta hand om deras verksamhetsavfall. Vi har dagligen en strid ström av lastbilar som kommer och lämnar av sitt avfall och vi hanterar ungefär 150 000 ton avfall om året.  

Sedan 2006 bedriver vi rening av flytande avfall så som bland annat tvätthallsslam, oljeavskiljarslam och slam från bilvårdsanläggningar, men även rening av andra industriella vatten. Här behandlar vi ungefär 10 000 ton om året. Vi hjälper även kommuner, företag och ibland privatpersoner med provtagningar, saneringsplaner, förstudier och saneringsarbete för förorenad mark, allt för att återställa miljön så den kan användas utan hälsorisker för djur och växtliv. Massorna från våra saneringar deponeras sedan hos oss på Flishult. 

Engagemang och framtidsplaner
Engagemang har det alltid funnits gott om på Flishult och det fortsätter att hända mycket ute på vår anläggning som är i ständig utveckling. Förra året invigdes vår stora solcellspark som är byggd i sluttningen på en av våra deponier och just nu är bygget i full gång med ett nytt kontor för våra medarbetare. För att skapa en säkrare infart, bättre logistik och minska köbildning byggs nu även en ny våg.