Kundservice öppet 8-12 fredag 20 maj

Frågor och svar om elpriset

10 januari, 2022

Frågor och svar om elpriset

Det är historiskt höga elpriser på elmarknaden samtidigt som vi har kalla vintermånader. För kunder med rörligt pris är kostnadsskillnaden stor mot ifjol och det leder till högt tryck på vår kundservice

– Vi får oerhört mycket samtal till oss om elpriset och våra kunder vill prata om sina höga elkostnader, säger Anton Petersén, elhandlare på Njudung Energi. Man vill veta varför det ser ut som det gör, om man kan ändra sitt avtal eller påverka sin elkostnad på något sätt.

När januarifakturan landar hos våra kunder kommer det att bli ännu fler samtal. För att du som kund enklare och snabbare ska hitta information har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren kring elpriser och kostnader här nedan.

– Vi försöker att hålla en så hög servicenivå det bara går och svara på kundernas frågor på telefon, chat och e-post, säger Peter Johansson, kundservicechef. Men nu har vi sett att vissa frågor återkommer ofta och kan vi då samla dem skriftligt, ökar vi möjligheten för kunden att snabbt få svar på sina frågor, samtidigt som vi minskar belastningen på kundservice och därmed ger alla kunder en snabbare service.

Frågor och svar om elpriset

Varför är elpriset så högt?

Det är en samling av faktorer. Dels har efterfrågan varit högre under december till följd av kallare väder än normalt men framförallt är de höga priserna en effekt av skenande gas- och kolpriser i Europa vilket gett en kraftigt stigande produktionskostnad av el. Då en stor del av elen utanför Norden produceras med fossila energikällor och våra elmarknader till viss del sitter ihop så får det en direkt påverkan på de nordiska priserna. Det har även fallit mindre nederbörd i vattenkraftsområdena i år mot normalt. Det medför mindre tillgång på billig vattenkraft. Vissa dagar har vi sett extrema priser vilket berott på ovan faktorer tillsammans med låg vind.

Är elpriset lika högt överallt?

Sedan de fyra prisområdena infördes i Sverige 2011 har skillnaderna i pris mellan dem varit relativt låg, endast ett par ören. Då södra Sverige (prisområde 3 och 4) är ihopkopplade med övriga Europa har priserna i södra Sverige ökat i mycket högre grad än i norra Sverige (prisområde 1 och 2), framförallt det andra halvåret 2021 och särskilt december som blev tre gånger så dyr i södra Sverige mot för norra.

Hur ser jag vilket avtal jag har och vad jag betalar för elen?

Du kan själv kolla ditt elavtal genom att logga in på Mina Sidor (det gör du enkelt och säkert med BankID). Där kan du också se din elförbrukning. Ett annat sätt att se vilket avtal du har är att titta på baksidan av din faktura. Där finns alla uppgifter.

Kan jag teckna om mitt elhandelsavtal?

Om du har ett rörligt avtal kan du binda avtalet från 1 februari. Har du ett fastpris-avtal kan du teckna om ditt avtal när bindningstiden går ut. Du tecknar om ditt avtal på njudung.se

Jag har fått en större elräkning än vad jag kan betala – vad kan jag göra?

I så fall kontaktar du oss på Njudung Energi så kommer vi tillsammans fram till en lösning.

Hur kan jag spara el i mitt hushåll?

Den stora kostnadsökningen i vinter påverkar framförallt de som bor i eluppvärmd villa. I en villa som förbrukar cirka 20 000 kWh står uppvärmning av huset och varmvatten för cirka 3/4 av det totala energibehovet. Att dra ned temperaturen någon grad, möjlighet att kallställa rum som inte nyttjas samt att hushålla med varmvattnet är det som gör störst skillnad och ger effekt redan på nästa faktura. På lite längre sikt kan man se över uppvärmningssystem, tätning av lister runt fönster och dörrar samt isolering.

Kommer det att vara höga elpriser lång tid framöver?

Då elpriserna påverkas av faktorer såsom väder och råvarumarknader som är svåra att förutspå är det omöjligt att kunna ge ett exakt svar om elprisets utveckling. Din elhandelskostnad avgörs av hur många kWh el du förbrukar och priset du betalar per kWh. November till februari är den period som förbrukningen är som störst och vi ser höga elpriser just nu vilket medfört att särskilt november-december blivit historiskt dyra. Marknadens förväntan är att åtminstone januari-mars fortsätter vara dyra, men detta kan naturligtvis ändras snabbt om det kommer milt, blåsigt och nederbördsrikt väder. Fortsätter vi ha normal vinterkyla och priserna på kontinenten håller i sig på en hög nivå så kommer priserna vara fortsatt höga.

Kompensation för höga elhandelspriser, vad innebär detta?

Den 12 januari meddelande regeringen att man planerar att avsätta drygt 6 miljarder kronor till en kompensation för de hushåll i Sverige som drabbats av höga elpriser.  Det beräknas berörda 1,8 miljoner hushåll och gäller hela Sverige. Kompensationen sker för tre månader, december, januari och februari och baseras på förbrukning, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Till dessa utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså max 6000 kr. Vi vet inte ännu vilka, eller när man har rätt till sin ersättning, därför kan du som kund inte göra något i dagsläget. Är en kompensation aktuell för dig, kommer detta att regleras retroaktivt via din faktura.