Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Höga elpriser - vad kan du göra?

29 september, 2021

Höga elpriser – vad kan du göra?

Just nu är elpriserna rekordhöga. Det gäller på hela den europeiska elmarknaden. Att priserna är så höga beror (bland annat) på lite nederbörd, låg vindkraftsproduktion och skenande bränslepriser. Vår branschorganisation Energiföretagen förklarar lite mer i detalj här.

Hur ska du tänka om ditt elavtal?

– Det är du som kund som bestämmer vilket avtal som passar dig och din förbrukning, säger Anton Petersén, elhandlare på Njudung Energi. Vi på Njudung Energi diskuterar dock gärna olika lösningar. Men du kan fundera över hur pass spekulativ du vågar vara och titta på prognosen för hur vintern kommer att bli.

Det är framför allt det närmaste halvåret som drar upp prisbilden på fastprisavtal. Ju längre avtal du tecknar desto lägre kWh-pris kan du säkra. Du kan själv jämföra pris på olika sorters avtal på njudung.se

Många hör av sig till oss med frågor om de höga priserna och hur de ska agera.

Anton Petersén:

– När temperaturen sjunker ökar förbrukningen och det kan vara en bra idé att säkra sitt kWh- pris om man har ett rörligt avtal. Den kortaste avtalsperioden vi erbjuder är mellan 1 november och 31 mars nästkommande år, så kallad vintersäkring. Den avtalslängden är uppe på historiskt höga nivåer, men du kan vara säker på vad du betalar per kWh om prisbilden fortsätter öka.

Njudung Energi levererar förnybar lokalproducerad el från Emån. Vi finns alltid nära om du vill prata elavtal. Vill du teckna om ditt avtal gör du det enkelt på njudung.se.