Klämdag på kundservice

Intresse för fjärrvärme i Rörvik

14 april, 2021

Intresse för fjärrvärme i Rörvik

För ett tag sedan fick vi en förfrågan från en fastighetsägare i Rörvik:

– Finns det möjlighet för mig att få fjärrvärme?

Vi tycker såklart att det är roligt att folk ser fördelarna med fjärrvärme och vill gärna gå önskemålet till mötes om det bara är möjligt. Vi bestämde oss för att gå ut med en förfrågan till andra i området. I dagarna skickas därför ett brev ut med intresseanmälan för anslutning till fjärrvärme och därmed möjligheten att få klimatsmart och smidig uppvärmning till sin fastighet.

– För att vi ska kunna gå vidare och titta närmare på detta krävs att ett antal hushåll är intresserade, säger Jeanette Strömqvist, fjärrvärmeingenjör på Njudung Energi. Det krävs också att fastigheterna är någorlunda samlade geografiskt. Det är inte ekonomiskt försvarbart att dra långa ledningar för enstaka hus.

Fjärrvärme – bra för fritidsboende

Ett 70-tal intresseförfrågningar skickas ut. Jeanette Strömqvist ser att ett flertal hus verkar användas som fritidsboende och alltså inte är bebodda året om.

– De personer som har säsongsboende borde vara extra intresserade av att få fjärrvärme, säger Jeanette. Har de exempelvis en värmepump som går sönder på vintern, kan detta få stora konsekvenser med sönderfrysta ledningar och dyra reparationer som följd. Med vårt system får vi en varning om exempelvis vattenförbrukningen är onormalt hög. Det kan tyda på en vattenläcka och då kan vi kontakta fastighetsägaren på en gång, innan skadorna blir för stora. Det är också enkelt att ställa in fjärrvärmen på en jämn, låg nivå när man inte bor i huset.

Driftsäkert och smidigt

Men det är inte bara smarta datainsamlingssystem som är fördel med fjärrvärme.

– Man får ett driftsäkert och smidigt uppvärmningssätt, säger Jeanette Strömqvist. Livslängden på en fjärrvärmeanläggning är lång, den kan hålla i 40 år och investeringskostnaden betalar sig.

Senast den 30 april ska intresseanmälan vara inne. Därefter sammanställer Jeanette svaren och undersöker möjligheterna att ordna fjärrvärme till dem som visat intresse.

– Är det flera fastigheter inom ett avgränsat geografiskt område är förutsättningarna goda att det går ganska fort att få fjärrvärme, säger Jeanette.

I Rörvik finns det fjärrvärme sedan tidigare. Det finns en fjärrvärmepanna varifrån ledningarna dras. Därför måste man ta hänsyn till hur infrastrukturen ser ut i marken och räkna på avstånd mot effekt, innan man kan tillmötesgå önskemål om anslutning.

Kan du få fjärrvärme? Ring oss 0383-76 38 00!

Vill du jämföra kostnader för olika uppvärmningssätt? Använd Fjärrkontrollen!