Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Ja till solceller på Flishult

21 oktober, 2021

Ja till solceller på Flishult

Njudung Energis styrelse har sagt ja till solceller på Flishult.

– Vi vill vara en bidragande aktör för förnyelsebar energi, säger VD Marcus Tingvall. Att främja utvecklingen av fossilfri el rimmar väl med vår vision, Tillsammans skapar vi en hållbar framtid, och är också en del i vårt fokusområde innovation, som är viktigt för oss.

Solcellsanläggningen planeras bli cirka 8 700 kvadratmeter och den ska placeras i sydvästläge på IFA-deponin (IFA=Icke Farligt Avfall).

– Den här marken är inte användbar till så mycket annat, så det känns bra att kunna nyttja den för elproduktion, säger Marcus Tingvall.

Anläggningen, som kommer att innehålla cirka 3 700 solcellsmoduler, beräknas producera 1 600 MWh per år. Njudung Energi kommer själva att nyttja energin som anläggningen producerar. Det vi inte behöver kommer att säljas.

Just nu finns inga planer på ytterligare solcellsanläggningar, men Marcus Tingvall stänger inte dörren för vidare utveckling.

– Det kan finnas möjlighet att ytterligare bygga ut anläggningen på Flishult i framtiden, eller anlägga solceller på någon av våra andra fastigheter.

Njudung Energi har budgeterat 13 miljoner 2022 för solcellssatsningen på Flishult.

Anläggningen på Flishult är inte Njudung Energis första. Sedan 2017 finns en solcellsanläggning på Smedgatan i Sävsjö, installerad på taket till förrådet för fjärrvärmebränsle.