Problem med vattenleveransen i Bäckaby
Sommaröppet på kundservice
Vi gräver för fiber i Vetlanda centrum

John har ledningskoll

14 oktober, 2020

John har ledningskoll

Vi har ju sagt att ”det som finns i backen, ska finnas på kartan”. Men vem vet vad det är för rör och ledningar som finns där nere? Jo, John Axelsson, vår inmätare!

John jobbar med inmätningsprojekt. Det innebär att han är den som är ute på plats och faktiskt tar reda på var rör, ledningar och brunnar finns där nere i marken och mäter in dem för att slutligen dokumentera in i vårt kartprogram Digpro. Men Johns jobb innebär betydligt mer än så.

– Vi börjar ett projekt med ett uppstartsmöte tillsammans med nätdokumentationsgänget och verksamheten, exempelvis bredband. Då kollar vi vilken information och vilket kartmaterial vi har idag, berättar John. Sedan ger jag mig ut i fält och tittar om informationen vi har stämmer, jag fotodokumenterar samt mäter in positionen och höjder för olika kablar, rör och brunnar.

Tekniska instrument och redskap

För att kunna utföra mätningar behöver man en hel del instrument och redskap. John har ett stativ, som man fäster en GNSS-mottagare på (GNSS står för Global Navigation Satellite System och är ett slags GPS-system) och en fältdator. Ibland kan det också behövas en totalstation, ett instrument som mäter längd och vinklar.

När fältarbetet är klart blir det kontorsarbete, där John behandlar informationen, kodar och lägger in all data. Därefter exporteras filerna till berörda nyttigheter som i sin tur importerar samt kompletterar datan med ytterligare information om ledningarna i Digpro.

Hela Korsberga inmätt

Sedan i mars har John gjort inmätningar i Korsberga och nu är hela samhället inmätt.

– Det handlar om fiberrör, men också om vatten- och avloppsledningar och lyktstolpar, alla våra affärsområden är med i projektet och kommer att ha nytta av att det finns pålitlig information i våra kartsystem. Målet är att vår nedgrävda infrastruktur ska vara så komplett dokumenterad den bara kan, det är hållbart för framtiden.

Ledningskollen

Även entreprenörer och andra som ska gräva i marken har stor nytta av Johns arbete. Informationen i kartan är ett underlag för Ledningskollen, dit du som ska göra markarbete kan vända dig för att få veta var ledningarna går och på så sätt undvika att gräva av eller skada.

Lätt med fältklienten

John, som inte bor i kommunen, är glad för Digpros fältklient. Den ger honom information för att hitta rätt i samhällena. Något som kan behövas när nu inmätningsprojekten går vidare till Ramkvilla, Farstorp, Stenberga och Näshult.

– När man inte känner till orten har man inte mycket hjälp av att nån säger att brunnen ligger där Anderssons syster bodde innan, skrattar John. Då är det bra med fältklienten som ger mig koordinater ute i fält.