Problem med vattenleveransen i Bäckaby
Sommaröppet på kundservice
Vi gräver för fiber i Vetlanda centrum

Kan vi göra skillnad?

5 juni, 2021

Kan vi göra skillnad?

Världsmiljödagen idag. Då undrar man ju vad Njudung Energi som litet energibolag i Småland kan göra för att vi ska få en bättre miljö i världen? Njudung Energis vision är  ”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid”, vad betyder det i sammanhanget? Gör vi nån skillnad?

VD Marcus Tingvall:

– Att arbeta för en bättre miljö är allas ansvar. Inom vår bransch har vi stora möjligheter att påverka, göra bra val själva och även påverka människor att välja hållbart. Vi har en viktig roll här.

De globala hållbarhetsmålen är grunden

Samtliga Njudung Energis affärsområden jobbar för en hållbar framtid. Marcus berättar att visionen genomsyrar bolaget.

– Vår vision är inte en slogan eller reklamfras, utan något vi arbetar efter inom alla verksamheter. Visionen grundar sig i FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi ska göra bra saker tillsammans och vi ska göra dem för att få en framtid som är hållbar ur flera aspekter, där miljön självklart är en väldigt viktig del.

Njudung Energi jobbar med många saker med etiketten miljöarbete; hållbar vattenanvändning, ren fjärrvärme, fossilfria bränslen, digitalisering och förnybar el. Viktiga delar för att få en bättre miljö.

Jobbar för kommande generationer

Vi jobbar också med förorenad mark, där vi är med i hela processen, från projektledning och provtagning till saneringsarbete och omhändertagande av massor. Njudung Energi har god kompetens och lång erfarenhet. Vi jobbar tillsammans med externa aktörer och kommunerna för att sanera ”gamla synder”. Förorenad mark är en del av affärsområde miljö och återvinning. Här satsar vi och bygger ut vår anläggning på Flishult och vi har just utökat arbetsgruppen med en tjänst.

– Att få ren mark att bo och bygga på och att lämna över till kommande generationer är viktigt och vårt arbete med förorenad mark bidrar verkligen till en hållbar framtid, säger Marcus Tingvall. En satsning inom det här området är en bra investering för framtiden.

Ja, vi kan förändra

Så avslutningsvis, vi vill påstå att svaret på frågan om ett litet energibolag i Småland kan bidra till en bättre miljö, är ”ja, det kan vi”. På fler olika sätt till och med.

– Alla kan göra något och det är tillsammans som vi skapar förändring, säger Marcus Tingvall.