Ändrade tider kundservice tisdagen 29 september

Kartarbete – en historia om utveckling

9 september, 2020

Kartarbete – en historia om utveckling

Kartsystem och nätdokumentation är viktiga stöd för oss på Njudung Energi. Vi dokumenterar alla ledningar och våra nät i digitala system och detta är något som utvecklas hela tiden. Just kartsystem är något som ändrats mycket de senaste 50 åren.

Från handritat till Digpro

Åsa Lindfors är ansvarig för Njudung Energis nätdokumentationsgrupp. Hon berättar:

– På 60 och 70-talet i och med miljonprogrammet, kom krav på kommunerna att skapa en originalkarta över kommunen, en så kallad primärkarta. Att hantera primärkartan var ett hantverk. Kommunen hade kartavdelningar med kartingenjörer som graverade kartan på en gravyrfilm, en sorts kraftig ritfilm som belagts med ett rött färgskikt. Med en safirnål skars det röda färgskiktet bort med exakt linjebredd. Originalkartorna ritades som ”fotonegativ” med mycket skarpa linjer. Sen användes en så kallad reprokamerateknik för att kunna fotografera filmerna och på så sätt få fram olika skalor. I början på 2000 började man digitalisera dessa filmer i olika CAD- och GIS-system.

Allt som ligger i backen ska finnas på kartan

På Njudung Energi har vi använt samma moderna GIS-system för vår nätdokumentation sedan 2013; som plattform för våra nät men också som databas för projekteringar och planeringar. Det är, bland annat, ur det systemet vi hämtar ut information som ligger till grund för myndighetrapportering och där vi kan visa vilken kvalitet och standard vi har på vårt nät.

– Målet är att allt som ligger i backen ska finnas på kartan, säger Åsa. Ledningar från våra olika verksamheter, planer, höjder… GIS-systemet är en plats för informationssamling helt enkelt.

Utvecklingen fortsätter

Och utvecklingen fortsätter med nya tekniska lösningar och modernare teknik. På Njudung Energi vill vi hålla oss a jour.

– Jag tror inom kort att vi kommer att gå ifrån det två-dimensionella och att nästa grej är 3D-lösningar, säger Åsa Lindfors. Redan nu har vi på Njudung tittat på markradarlösningar, där man ser nätet i 3D. Än så länge är den tekniken för ny för att vi ska kunna använda den fullt ut, men det är en spännande utveckling att ta del av.