Kemikalier i Näshults dricksvatten

31 maj, 2022

Kemikalier i Näshults dricksvatten

Njudung Energi har hittat PFAS i dricksvattnet i Näshult. Det handlar om små mängder, under Livsmedelsverkets gränsvärde. PFAS är ett samlingsnamn på en grupp industriellt framställda kemikalier.

I slutet av 2021 tog Njudung Energi prover i samtliga kommunens vattenverk i syfte att identifiera mängden PFAS i dricksvattnet. Resultatet visade att alla vattenverk hade en nivå som var låg och en bra bit under de 90 nanogram per liter som är gränsvärdet. Näshult stack ut i sammanhanget med en nivå på 30. Övriga vattenverk hade en nivå upp till 2,64 nanogram per liter.

– Vi vet att gränsvärdet är på väg att sänkas och vi tycker att det är viktigt att få ner mängden PFAS i dricksvattnet. I februari installerade vi kolfilter i vattenverket i Näshult och resultatet av det har varit positivt. Värdet är nu nere på noll, du kan känna dig helt trygg med att dricka vattnet, säger Manuela Östangård som är VA-ingenjör på Njudung Energi.

Nu går vi vidare och ska ta reda på orsaken till föroreningen. Vi vill också undersöka om PFAS finns i enskilda brunnar.

– Jag känner mig trygg med att Njudung Energi har gjort PFAS-undersökningar i det kommunala vattnet och installerat reningsutrustning i Näshult. Nu är det viktigt att vi så snart som möjligt även undersöker privata dricksvattenbrunnar i Näshult och här behöver vi hjälp av berörda fastighetsägare, säger Thomas Svensson som är byråinspektör på miljö- och byggförvaltningen.

Välkommen på informationsmöte

Du som bor i Näshult är välkommen på informationsmöte där du har möjlighet att få svar på dina frågor. Representanter från Njudung Energi och kommunen finns på plats i Näshults bygdegård torsdagen den 2 juni klockan 18.30.

Vad är PFAS?

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) förekommer överallt i miljön, och nästan alla människor har sådana ämnen i kroppen. Befolkningen i Sverige får i sig låga halter PFAS från mat och inomhusmiljö. Men lokalt exponeras människor också för betydligt högre halter i områden där dricksvattnet har förorenats med PFAS, till exempel från brandövningsplatser. I Europa kan omkring 20 miljoner människor vara exponerade för dricksvatten med PFAS-halter som ligger över de nya gränsvärden som diskuteras inom EU.

Svårigheten att bryta ner PFAS i kombination med att många av ämnena är vattenlösliga och rörliga i mark innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas under en lång tid framöver. Spridningen och exponeringen av PFAS sker under ämnets hela livscykel, från tillverkning till avfallshantering.

Källa: Kemikalieinspektionen

Om du vill läsa på om PFAS inför mötet så hittar du mer information här: