Dokumentering av elnät i Östanå

Läcksökning och ledningsfilmning - så jobbar vi!

30 augusti, 2023

Läcksökning och ledningsfilmning – så jobbar vi!

Visst händer det ibland att det blir vattenläckor, men hur gör vi för att ta reda på vart de är, hur omfattande de är och vad det är som har orsakar dem? David arbetar som ledningsnättekniker och med ledningsfilmning hos oss och här berättar han hur det fungerar när vi först får in en anmälan. 

Läcksökning 

– Vi försöker direkt att ta reda på vart läckan är. Ibland läcker det vatten på gatan och då är det oftast uppenbart vart vattenläckan är, men många gånger är det betydligt svårare än så. Vet vi inte vart läckan är börjar vi med att lyssna efter den och det gör vi med hjälp av ett instrument som kan uppfatta susande ljud. Ofta lyssnar vi i närheten av ventiler, detta för att se om det går att utesluta vissa områden och på så sätt göra det potentiella området för läckan mindre. Ett annat alternativ är att sektionera ledningsnätet genom att stänga vissa ventiler och på det sättet dela av samhället och samtidigt ha koll på vattenverket för att se om utflödet minskar, innan man kan gå vidare med att lyssna av ett mindre område, berättar David.

Visar det sig att vi har hittat en vattenläcka under marken behöver vi gräva upp det skadade röret och då samarbetar vi med Tekniska kontoret, under förutsättning att läckan finns på Njudung Energis ledningar. Om det däremot visar sig att en ledning är skadad hos en privatperson, alltså efter fastighetens servisventil, ligger problemet i stället hos fastighetsägaren.

Ledningsfilmning 
När det gäller avloppsledningar och om problem uppstår i dem, kan vi filma från insidan och detta gör vi med hjälp av en filmkamera som fungerar som en mindre robot som sänks ner i ledningarna. Kameran styrs sedan inifrån Davids buss som är byggd och anpassad för just ledningsfilmning. Filmkameran kan ta sig så långt som 300 meter inuti ett rör och det kan såklart finnas en hel del hinder på vägen. Mycket har hittats i våra rör och ledningar genom åren;  allt från pokaler, löständer till glasögon och ballonger.

– Det är ett fantastiskt hjälpmedel vi har att kunna filma våra ledningar såhär, berättar David. Filmkameran används även mycket i förebyggande syfte, när vi behöver ha reda på hur skicket är på våra ledningar. Är det till exempel dags att asfaltera om en väg vill vi passa på att kolla kvaliteten på rören innan det läggs ny asfalt, så vi har möjlighet att göra i ordning rören i förväg. Är rören fortfarande i brukligt skick använder vi oss av relining, som är en metod där det skjuts in nya plaströr inuti de gamla.

Varför går rören sönder?
Avloppsrör kan såklart gå sönder av flera anledningar, bland annat för att det spolas ner för mycket fett i ledningsnätet, men det är inte heller helt ovanligt att rötter har växt in i ledningarna. Detta syns i kameran och då behöver vi i stället sätta ner en rotskärare i röret, som med sina vassa blad skär av rötterna. Det är främst rötter från trädsorter som till exempel pil, poppel och hästkastanj som har snabbväxande rotsystem som kan orsaka problem runt avloppsledningarna, detta kan vara bra att ha i åtanke om man har dessa träd i sin trädgård.