Lägre elnätsavgift från och med 1 juli

7 juni, 2023

Lägre elnätsavgift från och med 1 juli

 

På grund av lägre elpriser än beräknat kommer E.ON, som är vår regionnätägare att minska sin avgift gentemot sina lokala nätägare från och med 1 juli 2023 och detta innebär att vi nu har den positiva möjligheten att sänka elnätsavgiften!

– Det känns väldigt bra att vi nu kan sänka elnätsavgiften för våra kunder och inte minst eftersom vi under föregående år tvingades höja den vid två tillfällen på grund av de höga elpriserna, säger Torbjörn Eklund, affärsområdeschef elnät. 

Elpriserna svänger kraftigt, men de ligger glädjande nog betydligt lägre än vad som förutspåddes för 2023. Då E.ONs kostnad för nätförluster har en direkt koppling till elpriset, har de på grund av de lägre elpriserna kunnat hålla en lägre kostnad gentemot oss som lokalnätsägare.

Den aktuella sänkningen är på den rörliga elnätsöverföringsavgiften och är på 2 öre/KWh för både privatkunder och effektkunder. För en normalvilla med förbrukning på 20 000 KWh blir minskningen 500 kr/år inklusive moms.

I förra veckan presenterades delårsrapporten avseende första delen av 2023 för vår styrelse och för Njudung Energi som helhet är prognosen för 2023 lägre än vad som är budgeterat.  Anledningen är stora kostnadsökningar i form av bland annat högre bränslepriser, ökade energipriser, det allmänna inflationsläget samt att ett av våra vattenkraftverk stått stilla under en tid och gör fortfarande. Prognos för Njudung Energi Vetlanda visar på 24,9 Mkr mot budget på 39,8 Mkr. För Sävsjös del visar prognosen på 3,9 Mkr mot budget på 7,8 Mkr. 

– Som vi tidigare sagt svänger det snabbt i den här branschen och de ökade kostnaderna i kombination med världsläget gör att vi kommer att få ett lägre resultat än tidigare år, säger Marcus Tingvall, VD.

Som kommunalt energibolag är inte vårt huvudsyfte att få så högt resultat som möjligt utan det viktigaste för Njudung Energis del är att över tid kunna fortsätta att leverera stabila och hållbara tjänster till våra kunder.